דף הבית

נושא הלימוד "הישוב שלי" לכיתות ד' או ה' - המודל המתוקשב  

רציונל: 

מועצה אזורית היא רשות המורכבת ממספר יישובים הפרוסים על פני שטח גאוגרפי גדול. האוכלוסייה ברשות מגוונת מאוד ונמנים  בה תושבים בני דתות ועדות שונות ואנשים מסקטורים שונים וכולם גרים במגוון ישובים. 

הרעיון להעלות את נושא הלימוד "הישוב שלי" למודל מתוקשב בא לשם מתן מענה על הדברים הבאים:

- לגשר על הפער הגאוגרפי הקיים בין באי בתי הספר השונים

- להביא את האוכלוסיות השונות במועצה למקום אחד נגיש

- להפגיש את הילדים מכל רחבי הרשות מבחינה חברתית, חווייתית ולימודית

- לחזק את הקשר בין התושבים לבין המועצה האזורית

- לבנות מנהיגות נוער עתידית בעלת מכנה משותף רחב 

התקווה היא כי תלמידי כיתות ד' או ה' בישובים השונים ברחבי הרשות יחלו בתהליך בנייה הדרגתי של מאגר חומרי למידה, מידע ומקום מפגש.

תכנית הלימודים במולדת חברה ואזרחות