Khatam Terjemahan

                                                         [Previous] [Next] [Home]

YUNUS, dari surah 11~20;

11. Dan kalau Allah bersegera mengkabulkan bagi menusia permintaan kejahatan sebagaimana mereka terburu-buru meminta kebaikan, nescaya dihabiskan ajal mereka. Tetapi kami biarkan orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan kami itu bingong didalam kesesatan mereka.

12. Dan apabila kesusahan mengenai manusia, ia berdoa kepada kami sambil berbaring atau duduk atau berdiri, maka tetakala kami hilangkan daripadanya kesusahan nya, ia berjalan seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami buat menghilangkan kesusahan yang mengenainya, demikianlah ditempatkan baik kepada orang-orang yang melewati batas atas apa yang mereka kerjakan.

13. Dan sesungguhnya kami telah binasakan beberapa kaum sebelum kamu, tetakala mereka berlaku aniaya, dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa  keterangan-keterangan, tetapi mereka tidak mahu percaya, demikianlah kami balas kaum yang berdusta.

14. Kemudian kami jadikan kamu pengganti dibumi sesudah mereka untuk kami buktikan bagaimana kamu bekerja.

15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang-terang, maka orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan dengan kami berkata; “bawalah Quran selain dari ini atau gantilah dia”.  Katakanlah; “tidak ada hak bagi mu akan mengubah dia dengan kemahuan diri ku sendiri, kerana aku tidak ikut, melainkan apa yang  diwahyukan kepada ku, Sesungguhnya aku takut – jika aku derhaka kepada Tuhan ku --- azab hari yang besar”.

16. Katakanlah; “kalau Allah  mahu, tentu aku tidak bacakan dia kepada kamu dan tidak ia unjukkan Quran ini kepada kamu, sesungguhnya aku sudah tinggal diantara kamu satu masa yang panjang sebelum ini, tidakkah mahu kamu fikirkan ?”.

17. Lantaran itu, bukankah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang adakan dusta atas nama Allah atau yang dusta ayat-ayat nya ? sesungguhnya tidak lah berbahagia orang-orang yang berdusta itu.

18. Dan mereka sembah selain daripada Allah, suatu yang  tidak boleh memberi manfaat kepada mereka, tetapi mereka berkata; “mereka itu penolong-penolong kami pada sisi Allah”. Katakan; “apakah kamu mahu terangkan kepada Allah  apa yang ia tidak tahu dilangit-langit dan dibumi?” maha suci ia, dan maha tinggi ia dari apa yang mereka sekutukan.

19. Dan tidak ada manusia itu diahulunya, melainkan umat yang satu, lalu mereka berselisihan, dan  kalau tidak terdahulu kalimat dari Tuhan mu, nescaya diberi keputusan antara mereka tentang apa  yang mereka perselisihkan.

20. Dan mereka berkata; “mengapakah tidak diturunkan atasnya satu mukzizat dari Tuhan nya ?” maka katakan lah; ”sesungguhnya barang ghaib itu hanya bagi Allah, oleh kerana itu, tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu daripada orang-orang yang menunggu”.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/358002234260152/doc/414644095262632

Following Twitter,
[] https://twitter.com/dekodekoicqmail/status/688340592116432896 
Comments