Krystyna Knypl / @mimax2: achievements and activities


A. My articles concerning European issues
 1. Groźne niedopałki pod kontrolą (Very dangerous butts under control). GdL 2012,1,6
 2. Mentolowe bardzo niezdrowe (Menthol cigarettes are very unhealthy). GdL 2012,5,5
 3. Nowotwory rzadkie wcale nie takie rzadkie (Rare tumors are not so rare). GdL 2012, 7,5
 4. Transplantacja narządów w Polsce (Organ transplantation in Poland). GdL 2012,7,9
 5. Czekając na nerkę – wywiad GdL (Waiting for kidney – interview). 2012,7,10
 6. Światowy Dzień Choroby Alzheimera (Alzheimer Disease World Day). GdL 2012, 9,5
 7. Europejskie Forum Zdrowia w Bad Gadstein (European Health Forum in Bad Gadstein). GdL 2012,10,4
 8. Papieros w przestrzeni publicznej (Cigarettes in public space). GdL 2013, 1, 32
 9. Ochrona zdrowia on-line  (Health care on-line). GdL 2013,1,4
 10. Unia Europejska przeznacza 144mln euro na nowe badania nad chorobami rzadkimi (European Union allocates 144 mln euro for new research on rare disease). GdL24 2013,7
 11. Innovative Medicine Initiative Stakeholder Forum http://gazeta-dla-lekarzy. com/index. php/nowosci/8-artykuly-gdl/17-innovative-medicine-initiative-stakeholder-forum
  Linked with
  http://www. imi. europa. eu/content/media-coverage
 12. Czym jest Innovative Medicines Initiative (IMI)? (What it is Innovative Medicines Initiative, IMI?). GdL 2013,6,4
 13. Przykłady europejskich badań mózgu (Examples of European brain research). GdL 2013,6,4
 14. Europejski Miesiąc Mózgu (European Month of the Brain). GdL 2013,6,5
 15. Innovative Medicine Initiative. GdL 2013,6,6
 16. Mózg w cenie (Brain in the price). GdL 2013,6,8
 17. Pharma-Cog i EMIF-AD niosą nadzieję pacjentom z chorobą Alzheimera (Pharma-Cog and EMIF-AD bring hope for patients with Alzheimer disease). GdL 2013,7,4
 18. NEWMEDS. GdL 2013,8,12
 19. Poznawanie tajemnic mózgu jest możliwe już w życiu płodowym (Exploring the mysteries of the brain is possible already in utero). GdL 2013,9,4
 20. Transplantacja i komunikacja (Transplantation and communication). GdL 2013,11,8
  Link to English version
  http://ec. europa. eu/health/blood_tissues_organs/docs/ev_20131007_art23_en. pdf
 21. EPISTOP. GdL 2014,2,8
 22. Problemy pacjentów z chorobami rzadkimi (Patients with rare disease have problems). GdL 2014,3,5
 23. Komisja Europejska o alergii na substancje zapachowe (EC about allergy to fragrances). GdL 2014,3,40
 24. European Medicine Agency ostrzega przed łączeniem inhibitorów ACE z sartanami i inhibitorami reniny (European Medicine Agency warns against combining ACE inhibitors with sartans and renin inhibitors). GdL 2014,5,29
 25. Dzień protestu lekarzy europejskich (The European Doctor Protest Day) http://gazeta-dla-lekarzy. com/index. php/nowosci/8-artykuly-gdl/89-dzien-protestu-europejskich-lekarzy
 26. Czy komórki macierzyste przyniosą przełom w medycynie (Whether stem cells will bring a breakthrough in medicine?). GdL 2014,6,6
 27. Wielki Brat ma rodzeństwo (Big Brother has siblings). GdL 2014,6,9
 28. Ochrona zdrowia w programach wyborczych do Parlamentu Europejskiego (Healthcare in the electoral programs of the European Parliament). GdL 2014,6,17
 29. HIV/AIDS w krajach Unii Europejskiej (HIV/AIDS in EU countries). GdL 2014,6,17
 30. Przede wszystkim profilaktyka (The prophylaxis first!). GdL 2014,7,6
 31. Kupowanie leków w internecie (Buying drugs on-line). GdL 2014,7,11
 32. Relacje finansowe lekarzy z przemysłem farmaceutycznym (Doctors and pharmaceutical industry financial relationships). 2014,7,12
 33. Skuteczne wsparcie transplantacji narządów (Effective support of organ transplantation). GdL 2014,7,36
 34. Czym zajmuje się Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (What does Chafea?). GdL 2014,7,40
 35. Innovative Medicine Intitiative 2. GdL 2014,8,4
 36. Transplantacja i komunikacja.Trudna sztuka rozmowy (The difficult art of conversation) GdL 2014,8,10-12
 37. Kongres European Society of Cardiology Barcelona 2014. GdL 2014,10,9
 38. Warsztaty dla dziennikarzy nt. transplantacji narządów. GdL 2014,12,10
 39. Unia Europejska wspiera badania nad ebolą. GdL 2015,1,5
 40. Konieczna poprawa organizacji leczenia raka piersi w Polsce. GdL 2015,1,10
 41. Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy. GdL 2015,2,7
 42. Musimy częściej mówić o chorobach rzadkich http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/241-musimy-czesciej-mowic-o-chorobach-rzadkich
 43. Powstały Europejskie Sieci referencyjne http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/449-powstaly-europejskie-sieci-referencyjne
 44. Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/535-europejskie-sieci-referencyjne-nagrodzone
 45. Zdrowie publiczne - nowe zadania http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/589-zdrowie-publiczne-nowe-zadania
 46. https://www.photoblog.com/mimax2/2017/07/09/09072017-european-reference-networks-it-works/
 47. Dziesiąty Europejski Tydzień Wiedzy o Antybiotykach http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/635-10-europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach
 48. Migracja ludności http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/36-kongresy-medyczne/631-migracja-ludnosci
 49. Jak aplikować na europejskie salony http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zloty-dyplom-lekarza/577-jak-aplikowac-na-europejskie-salony
 50. Pomoc bez granic http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/674-pomoc-bez-granic
 51. Trzy żarówki - http://przeszczepzycie.pl/trzy-zarowki
 52. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/488-dziesiaty-rok-relacji-dziennikarskich-z-bruksela

 53. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/636-opornosc-na-antybiotyki-w-unii-europejskiej

 54.  http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/639-niebezpieczne-szczepy-paleczek-z-rodziny-enterobacteriaceae-wytwarzajace-karbapenemazy

 55. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/zdrowe-zasady/704-bakterie-i-wirusy-nie-potrzebuja-paszportow-ani-biletow

 
B. My articles cited on EU websites as events coverage /

C. My articles concerning EU topics on SERMO (access only for registred doctors)

1.Public health –conference in Athens
https://app.sermo.com/posts/posts/426817

2. Media and transplantation
https://app.sermo.com/posts/posts/422863

3.10th European Antibiotic Awareness Day
https://app.sermo.com/posts/posts/405540

4. Migrants and health – conferecne in Brussels
https://app.sermo.com/posts/posts/397795

5. Public Heath and highly infectious pathogens
https://app.sermo.com/posts/posts/381372

6. Public health and new risk factors – conference in Madrid
https://app.sermo.com/posts/posts/381372

7. European Reference Networks for rare diseases launched
https://app.sermo.com/posts/posts/363277

8. When doctor meets rare disease
https://app.sermo.com/posts/posts/319333

D. My scientific articles listed on PubMed Central
http://gdl.kylos.pl/wp/?p=10561

E. My interviews with...
http://gdl.kylos.pl/wp/?p=6810

F. My press accreditations

G. My last books

  
https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_biblioteka/Lekarz-przyszlosci.pdf
http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/na-lekarskim-szlaku.pdf

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2020/KACZKA%20dziennikarska.pdf
 1. https://sites.google.com /site/freejournalistkrystynaknypl/home/my-books
   

H. My  lectures for doctors and the general public
http://gdl.kylos.pl/wp/?p=8116


I. Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Name: KNYPL, Krystyna

Maiden name: ŁAPIŃSKA

Nick name: @mimax2

Condition: married – husband journalist; daughter journalist

Address: Niemcewicza 7/9 m.128, Warszawa 02-022

Telephone: +48 601922844, +48 221141239

E-mail: krystyna.knypl@gmail.com

Nationality: Polish

Date of birth:1945    

WORK EXPERIENCE  

2016columnist  www.sermo.com (access only for registred doctors)   

2014medical consultant at popular media

2012 – until now:publisher & editor in chief of “Gazeta dla Lekarzy” ( http://gazeta-dla-lekarzy.com/)

2007 -photoblogger www.photoblog.com/mimax2

2000 – until now: medical doctor at clinics, lecturer, journalist

1968 – 2000 medical doctor at hospitals

Name and address of employer: self-employed

Type of business or sector:medicine & media

Occupation or position held:MD, Ph.D., journalist & editor-in-chief

EDUCATION

2006 – specialist in hypertensiology

2001 – Clinical Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension

1976 – II degree specialist in internal diseases

1974 – Ph.D. degree in cardiology

1972 – I degree specialist in internal diseases

1968 – medical doctor diploma

https://www.photoblog.com/mimax2/2018/06/04/4062018-zloty-dyplom-lekarza-spis-tresci/

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS AND AWARDS

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE: Polish

OTHER LANGUAGES: English, Russian

Reading skills: English excellent; Russian good

Writing skills: English good; Russian basic

Verbal skills: English good, Russian good

TECHNICAL SKILLS: computer & internet excellent

ARTISTIC SKILLS: photography excellent (www.photoblog.com/mimax2)


J. Interviews provided to the media as a medical commentator

 1. http://www.zgms.cm.umk.pl/kwartalnik/GiP_03_2009.pdf  
 2. http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1569&catid=297&Itemid=30
 3. http://www.polskieradio.pl/7/15/Artykul/397999,Nie-jedz-tyle-soli
 4. https://www.photoblog.com/mimax2/2011/07/08/8072011-i-participated-in-one-hour-live-radio-show/
 5. https://www.photoblog.com/mimax2/2011/12/29/29122011-yesterday-i-participated-in-live-tv-show/
 6. https://www.photoblog.com/mimax2/2011/12/02/2122011-today-i-participated-in-live-radio-show/
 7.  https://www.photoblog.com/mimax2/2012/01/27/27012012-yesterday-i-participated-in-live-tv-show/
 8. http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/491310,Lekarze-sie-buntuja-Czy-bedzie-protest-%28wideo%29
 9. http://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/491382,Rozmowa-z-dr-Krystyna-Knypl
 10.  https://www.photoblog.com/mimax2/2012/06/26/26062012-i-participated-today-in-live-show-nie-ma-zartow-in-superstacja-tv/
 11. https://www.photoblog.com/mimax2/2012/07/10/10072012-i-participated-yesterday-in-tv-show-nie-ma-zartow/
 12.  https://www.photoblog.com/mimax2/2012/08/11/11082012-i-participated-yesterday-in-live-tv-show/
 13. https://www.photoblog.com/mimax2/2012/09/17/17092012-i-participated-in-live-tv-show-about-medicine-internet/
 14. http://medicus.lublin.pl/index.php?pid=1062
 15.  https://www.photoblog.com/mimax2/2014/05/14/14052014-i-participated-yesterday-in-live-tv-talk-show/
 16. https://www.photoblog.com/mimax2/2014/10/19/19102014-more-shots-from-my-interview-to-tvp-info/
 17.  https://www.photoblog.com/mimax2/2014/10/24/24102014-wywiad-dla-radia-tok-fm/
 18. https://www.photoblog.com/mimax2/2015/04/01/1042015-i-participated-yesterday-in-live-tv-talk-show/
 19. https://www.photoblog.com/mimax2/2017/08/01/1072017-polskie-radio-24-komentarz-o-upalach/
 20. https://www.photoblog.com/mimax2/2015/07/04/4072015-i-participated-today-in-polskie-radio-24-live-ta
 21.  http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/243-gdl-w-audycji-radiowej
 22.  http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/282-redaktor-naczelna-gdl-w-polskim-radiu-24
 23. https://www.photoblog.com/mimax2/2016/06/01/1062016-i-participated-in-live-radio-broadcast/
 24. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kary-nfz-czy-maja-sens,685361.html
 25. https://www.photoblog.com/mimax2/2016/12/14/14122016-i-participated-today-in-live-tv-show/
 26. https://www.photoblog.com/mimax2/2016/12/15/15122016-the-second-interview-with-mimax2/
 27. https://www.photoblog.com/mimax2/2016/12/27/27122016-i-participated-in-a-live-broadcast-at-polish-radio-24/
 28. https://www.photoblog.com/mimax2/2016/11/17/17112016-i-participated-in-live-polskie-radio-24-broadcast/
 29. https://app.sermo.com/posts/posts/350481(access only for registred doctors)
 30. https://www.photoblog.com/mimax2/2017/02/03/3022017-komentarz-telefoniczny-w-pr-24-o-grypie/
 31. Gazeta dla Lekarzy. Z Krystyną Knypl, lekarzem, założycielką i redaktorem naczelnym "Gazety dla Lekarzy" rozmawia Anna Augustowska. http://medicus.lublin.pl/2013/10/post-1062/

L. Inne


  K. My photoreportages concerning
  European issues

  1. https://www.photoblog.com/mimax2/2008/03/07/7032008-europacolon-press-conference-in-european-parliament-brussels/
  2. https://www.photoblog.com/mimax2/2008/03/30/30032008-buildings-of-european-parliament/
  3. https://www.photoblog.com/mimax2/2010/05/05/5052010-europe-against-pain-symposium/
  4. https://www.photoblog.com/mimax2/2010/05/21/21052010-conference-innovation-in-healthcare-brussels/
  5. https://www.photoblog.com/mimax2/2013/10/16/16102013-my-article-from-gazeta-dla-lekarzy-is-published-on-eu-website/
  6. https://www.photoblog.com/mimax2/2013/10/08/8102013-fourth-journalists-workshop-organ-donation-and-transplantation/
  7. https://www.photoblog.com/mimax2/2013/05/14/14052013-innovative-medicine-initiatives-stakeholders-forum/
  8. https://www.photoblog.com/mimax2/2013/05/16/16052013-co-jest-najwiekszym-wyzwaniem-dla-wspolczesnej-medycyny/
  9. https://www.photoblog.com/mimax2/2014/05/22/22052014-imi-stakeholders-forum-2014/
  10. https://www.photoblog.com/mimax2/2014/06/13/13062014-media-cluster-meeting-on-hivaids-in-athens/
  11. https://www.photoblog.com/mimax2/2015/02/26/26022015-schorzenia-neurologiczne-wyzwaniem-dla-europy-konferencja/
  12. https://www.photoblog.com/mimax2/2015/06/03/362015-accord-project-madrid/
  13. https://www.photoblog.com/mimax2/2017/02/28/28022017-ern-media-seminar-in-leuven/
  14. https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/15/15062017-public-health-conference-in-madrid/
  15. https://www.photoblog.com/mimax2/2017/11/15/15112017-european-antibiotic-awareness-day/
  16. https://www.photoblog.com/mimax2/2018/06/07/7062018-conference-best-practices-in-implementing-international-health-regulations-athens/
  17. https://www.photoblog.com/mimax2/2018/07/05/5072017-wasz-europejski-korespondent/
  18. https://www.photoblog.com/mimax2/2018/07/07/7072018-wasz-europejski-korespondent-cd/
  19. https://www.photoblog.com/mimax2/2019/09/30/30092019eu-health-programme-high-level-conference/
  L. My photos selected on front page of photoblog.com
  M. I remember that there are others than Europe continents


  North America

  Africa

  Australia


  Subpages (1): My Books