Strona główna

------ Informacje z zakresu geomorfologii i pokrewnych dziedzin wiedzy - Dolny Śląsk / Polska / Świat ------

    Geomorfologia to królowa nauk - tak kazano wierzyć i tak już zostało. Ciekawość świata, poszukiwanie odpowiedzi na nieudzielone dotąd pytania i zainteresowania orbitujące wokół nauk o Ziemi, tyle wystarczy, by wyznawać obrazoburczą dla innych sentencję. Na pewno geomorfologia stała się częścią mojego życia i zmieniła sposób postrzegania świata. Aby uchwycić choć część informacji, jakie codziennie przychodzą i potrafią także szybko znikać, powstał serwis MOJA GEOMORFOLOGIA. Na razie jest on ubogi i ułomny, ale mam nadzieję, że będzie się sukcesywnie rozwijać i dobrze służyć zarówno mnie, jak i Państwu. Zapraszam zatem w krótką podróż po wirtualnych stronach. MK

    Region Dolnego Śląska zapisał się na stałe w historii badań geologicznych, jest także niezwykle wdzięcznym obszarem do badań geomorfologicznych ze względu na bogactwo odmiennych form rzeźby, urozmaiconą budowę podłoża i zróżnicowane genetycznie osady powierzchniowe. A wszystko to na stosunkowo niewielkim obszarze.


Szybka informacja
o środowisku:

___________________

Geoportal - mapy

Baza danych PIG
Ekofizjografia
Dolnego Śląska


Comments