Ρούχα


Για να το πάρετε πηγαίνετε:
2)Τώρα γράφετε στην μπάρα:http://www.stardoll.com/en/.
3)Συνδεθείτε.
4)Τώρα γράφετε πάνω πάνω σε μια μικρή μπάρα:http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1280.
5)Περιμένετε να φορτώσει η σελίδα, κλείστε το παράθυρο και πηγαίνετε στην σουίτα σας!


Για να τα πάρετε πηγαίνετε ενώ είστε συνδεδεμένοι στο stardoll:


Για να τα πάρετε πηγαίνετε:


Για να τα πάρετε πηγαίνετε:


Για να την πάρετε πηγαίνετε:


Για να την πάρετε πηγαίνετε:
2)Τώρα γράφετε στην μπάρα:
3)Συνδεθείτε.
4)Τώρα γράφετε στην μπάρα πάνω πάνω:
5)Περιμένετε να φορτώσει η σελίδα και πηγαίνετε στην σουίτα σας!Comments