Home

>> NEXT>>© Jawatan Kuasa Pembangunan Modul P&P UTHM

Cetakan Pertama 2011

 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang dalam apa-apa juga bentuk dan juga cara baik secara elektronik, mekanik, rakaman, atau lain-lain, mana-mana bahagian kandungan buku ini sebelum mendapat izin bertulis daripada Pejabat Penerbit,  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Ta’zim.


Diterbit dan dicetak oleh:
 Pejabat Penerbit,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat,
Johor Darul Ta’zim.
Tel:    07 4537454
Faks: 07 4536145
e-mail: pt@uthm.edu.my
Laman Web: http://penerbit.uthm.edu.my/

SIDANG EDITOR

1.            Prof. Madya Dr. Ishak bin Baba

2.            Prof. Madya Dr. Alina binti Shamsuddin

3.            Dr. Aeslina binti Abd. Kadir

4.            Dr. Rozlan bin Alias

5.            Dr. Hj. Mohd Sazali bin Khalid

6.            Dr. Elizabeth M. Anthony

7.            Dr. Hamidon bin Salleh

8.            Dr. Ahmad Rizal bin Madar

9.            Pn. Hjh. Sarebah binti Warman

10.          En. Zainal Abidin bin Sayadi

11.          Pn. Zarina binti Md Ali

12.          En. Asmarashid bin Ponniran

13.          En. Mohd Hisyam bin Abdul Rahim

14.          Pn. Nurhafiza binti Hamzah

15.          En. Muhamad Rafiq bin Osman

16.          Pn. Herdawatie binti Abd Kadir

17.          En. Hannes bin Masanding

URUSETIA

1.            En. Syahamdan bin Sarif (07-453 7400 / amdan@uthm.edu.my) >> NEXT>>