אלקטרומגנטיות

הבחינה השנייה לפי הסדר בבחינת הבגרות בפיסיקה היא בנושא אלקטרומגנטיות. כלומר, חשמל ומגנטיות. הנושאים הראשיים הנלמדים והנבחנים בבחינה הם:
*אלקטרוסטטיקה 
*מעגלים חשמליים
*השדה המגנטי
*כא"מ מושרה
בבחינת הבגרות ישנה בחירה של 3 מתוך 5 שאלות, הניקוד מתחלק שווה בשווה בין השאלות, ולעתים רשום הניקוד לכל סעיף.
היקף הבחינה עצמה הוא יחידה וחצי מתוך החמש של פיסיקה.
משך הבחינה הוא 105 דקות.