Home

Translations of parts of my books in English and German can be found here: English and German
 
На този сайт са публикувани откъси от моите три романа - "Джобна енциклопедия на мистериите", "Захвърлен в природата" и "Възвишение", - както и няколко разказа, излезли в "Литературен вестник" и "Култура", и части от някои от двайсетината книги, които съм превел.
 
Книгите са в My Books.
Разказите са в Stories.
Преводите са публикувани в Translations.
Връзките са в Links. 
 
Милен Русков
 
Milen Ruskov


Comments