دريافت آدرس روز آهنگستان

پايگاه بزرگ آهنگستان داراي چند آدرس محدود به صورت ثابت است كه تنها مرجع و منبع دريافت آدرسهاي جديد ميباشد. در صفحات مربوط به آهنگستان كه در بهترين مكانها در وب وجود دارند شما قادريد آدرس روز سايت براي دسترسي به موسيقيها را در اختيار داشته باشيد

هم اكنون آدرس آهنگستان
www.a1.ahangestan.com
ميباشد


آدرسها  براي دريافت آدرس جديد
www.ahangestan.com
www.live.ahangestan.com
www.home.ahangestan.com
www.live-ahangestan.tk
www.live-ahangestan.blogfa.com
https://sites.google.com/site/myahangestan
www.twitter.com/ahangestan
www.facebook.com/ahangestan

ربات خودكار اعلام آدرس در ياهو
ID yahoo: live.ahangestan

آيديهاي ياهو براي دريافت آدرس جديد
ID yahoo: soroush.ahangestan
ID yahoo:   admin.ahangestan
ID yahoo:  ahmad.ahangestan
ID yahoo:  m.ahangestan.com

نرم افزار ويژه اعلام آدرس
حجم 2 مگابايت - لينك دانلود