Przegląd nauczycielski

Przegląd form artystycznych zespołów nauczycielskich planowany w dniach 28-30 kwietnia 2017 roku nie odbędzie się.
Organizatorem tej imprezy miało być Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne Życie"www.pogodnezycie.pl ]
Niestety brak finansowania tej imprezy zmusił nas do podjęcia takiej decyzji.
Zapraszamy w następnych latach. 

                             WSPOMINAMY POPRZEDNIE EDYCJE ...

III MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD NAUCZYCIELSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 
15-17.04.2016 

  • Koncerty zespołów - POK "Dom Chemika"  (łącznie uczestniczyło ok. 300 osób)
  • plakat [ PLAKAT 2016] - w pliku u dołu strony 
  • fotograficzna relacja na >> [ FACEBOOK ]

II MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD NAUCZYCIELSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
24-26.04.2015

Dziękujemy wszystkim uczestnikom przeglądu za udział w naszej imprezie.
Oto relacja fotograficzna z imprezy, w której uczestniczyło ok. 200 osób.
Współorganizatorami festiwalu były związki zawodowe: ZNP i NSZZ "Solidarność".
Oddziały lub koła związkowe deklarowały finansowe wsparcie uczestnictwa swoich członków,
np. częściowe pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia.
  • Koncerty zespołów - POK "Dom Chemika" [informacje
  • Relacja fotograficzna >> [Facebook

PRZEGLĄD NAUCZYCIELSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 
4-6 kwietnia 2014 r.
  • plakat z pierwszego festiwalu 2014 >> [PLAKAT
  • FOTORELACJA >> [ FACEBOOK ]

Poniżej materiały dotyczące przeglądu w 2016 roku (plakat, program, regulamin, karta zgłoszenia)

Ċ
MWMK Puławy,
8 kwi 2016, 15:53
Ċ
MWMK Puławy,
8 kwi 2016, 15:53
ą
MWMK Puławy,
8 kwi 2016, 15:58
Ċ
MWMK Puławy,
8 kwi 2016, 15:59
Ċ
MWMK Puławy,
8 kwi 2016, 15:58
Comments