Kurs mistrzowski‎ > ‎

- kursy do 2017

RELACJA FOTOGRAFICZNA

z  lat poprzednich

[2011[2012[2013] [2014] [2015] [2016]  [2017]

Prosimy uczestników kursu mistrzowskiego z poprzednich lat o przesyłanie fotografii do zamieszczenia na tej stronie.Kurs mistrzowski  2016Odbywały się indywidualne lekcje w zakresie gry na instrumencieZajęcia te prowadzili artyści - muzycy znani w kraju i za granicami (zdjęcia archiwalne):

 SKRZYPCE 
prof. Marcin Baranowski
Akademia Muzyczna 
Poznań/Bydgoszcz
skrzypek i pedagog,
podopieczni Profesora są laureatami prestiżowych konkursów skrzypcowych 

w Polsce i za granicą 
WIOLONCZELA 
dr hab. Dominik Połoński
Akademia Muzyczna 
Łódź
wiolonczelista i pedagog, 
laureat prestiżowej nagrody "Paszport Polityki", jeden z koncertmistrzów Polish Festiwal Orchestra Krystiana Zimermana
FORTEPIAN
Uniwersytet Muzyczny 
im. F.Chopina Warszawa
pianista, 
kameralista i pedagog, 
odznaczony srebrnym krzyżem zasługi
Comments