ยินดีต้อนรับสู่ MWIT SQUARE ผ่านทาง Google Sites

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ MWIT SQUARE MMIX - การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ผ่านทาง Google Sites การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2551 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หลัก และติดตามข้อมูลข่าวสารที่อัพเดทของเว็บได้ที่ http://www.mwit.ac.th/~mwitsquare/

Comments