Cykl zajęć muzykoterapeutycznychRealizowane dla stowarzyszeń, placówek edukacyjnych

     Cykl zajęć muzykoterapeutycznych może zostać przygotowany dla konkretnej grupy osób związanych np. z określonym stowarzyszeniem, czy placówką edukacyjną. Zdarza się, że stanowi on wtedy element szerszego programu realizowanego w danej jednostce. W takiej sytuacji program zajęć muzykoterapeutycznych przygotowywany jest w korelacji z założonymi celami projektu. Tego rodzaju zajęcia muzykoterapeutyczne przeprowadzać można zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. 

Do cyklicznych zajęć, które prowadziłam należą m.in. -   

W ramach współpracy z Fundacją Apja realizacja projektu „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – Edycja I (2013), Edycja II (2014), Edycja III (2016),  Edycja IV (2017), Edycja V (2018), Edycja VI (2019), Edycja VII (2022)

W ramach współpracy z Fundacją Apja realizacja projektu „Woła nas świat -  prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością” (2015, 2016, 2017)

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Tak realizacja projektu „Czas na kulturę”(2020)