Muzykoterapia oraz terapia pedagogiczna

Zakres  proponowanych działań  :-   wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży nieharmonijnie rozwijających  się, z trudnościami w nauce oraz
z niepełnosprawnością intelektualną
-   muzykoterapia dla dzieci i dorosłych (m.in. stymulowanie procesów poznawczych, treningi relaksacyjne, wizualizacja,
zajęcia w oparciu o indywidualny, autorski program)
-   nauka gry na gitarze – klasyka, akompaniament
Ewa Woźniczka