G

Gdy drogi pomyli los zły

I oczy mgłą zasnuje

Miej w sobie tę ufność - nie lękaj się...

A kiedy gniew świat ci przysłoni

I zazdrość jak chwast zakiełkuje

Miej w sobie tę ufność - nie lękaj się...

 

Ref: Ty tylko mnie poprowadź,

 Tobie powierzam mą drogę,

 Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.

 

Poprowadź jak jego prowadzisz,

Przez drogi najprostsze z możliwych,

I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.

A kiedy już głos Twój usłyszę

I karmić się będę nim co dzień

Miej w sobie tę ufność - nie lękaj się...

 


Gdy klęczę przed Tobą

1. Modlę się i składam hołd

Weź ten dzień

uczyń go Twym

I we mnie miłość wznieć

 

Ref.:    Ave Maria

            Gratia plena

Dominus

Tecum 

Benedicta tu

 

2. Wszystko Tobie daję

Każdy sen i każdą myśl

Matko Boga

Matko moja

Wznieś je przed Pana tron

 

3. Gdy klęczę przed Tobą

Widzę Twa radosną twarz

Każda myśl

Każde słowo

Niech spocznie w dłoniach Twych

 

Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.                /2x
On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.

 

1. Gdy się łączą ręce dwie w imię Boże

Przed ołtarzem, w uroczystym blasku świec,

Wtedy zwykła, ludzka miłość jest potęgą

Bo z miłością wielką Boga splata się.

 

2. Kiedy łączysz serca dwa w imię Boże

I związuje między nimi mocną nić.

Błogosławisz swoim dzieciom na wędrówkę

Pokazujesz, co to znaczy umieć żyć

 

3. Pójdą odtąd na radości i na smutki

Zawsze razem, przy nim ona, przy niej on

Twoja łaska będzie szlak im będzie wyznaczała

I ochroni od drapieżnych świata szpon.

 

4. Teraz idźcie uśmiechnięci w imię Boże

Pamiętajcie dzień dzisiejszy, bo od dziś

Wasze ręce będzie trzymał sam Bóg Ojciec

/Jego słowo, Jego prawda, Jego myśl.../x3

 


Gdyby wiara twa była wielka jak
gorczycy ziarno"- te słowa mówi ci Pan. /x2
"I z taką wiarą rzekłbyś do góry
przesuń się, przesuń się" /x2
A góra posłusznie przesunie się,

przesunie się przesunie się.
W Imię Jezusa przesunie się,

przesunie się, przesunie się.

Spływa, spływa Duch Święty spływa  /x2
Duch Święty dotyka całego mnie,
całego mnie, całego mnie.
Od czubka głowy, po stopy me,
po stopy me, po stopy me.
Spływa, spływa Duch Święty spływa. /x2

 

Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.

Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra: Któż jest jak Bóg! 
By krańce ziemi słyszały.

2 Głoś imię Pana, On Twoim losem kieruje.
Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.
Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń.
On cię od zła zachowuje.

3 Głoś imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje.
On twoim Światłem, Jemu niech serce twe bije.
On Życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,
Teraz i na wieki. Amen.

 

 

 

Golgoto, Golgoto, Golgoto!
W twej ciszy przebywam wciąż rad
W twej ciszy daleki jest świat
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach
Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy

To nie gwoździe Cię przybiły
Lecz mój grzech
To nie ludzie Cię skrzywdzili
Lecz mój grzech
To nie gwoździe Cię trzymały
Lecz mój grzech
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie

Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Ja widzę Cię, Jezu mój tam
Jak wiele masz sińców i ran
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam
Uwolnić mnie z grzechów i win

Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Wspominam tak często ten dzień
Golgotę i słodki jej cień
Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win
Uwolnił mnie tam Boży Syn

Comments