Pagrindinis

Dabartinis Vilniaus miesto metodinio būrelis išrinktas 2012 m. vasario 13 d. Visuotiniame Vilniaus miesto muzikos mokytojų susirinkime ir jį patvirtino 2012-02-14  įsakymu Nr. A15-311 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjas.

Šioje svetainėje talpinama aktuali metodinė informacija muzikos mokytojams ir informacija apie metodinio būrelio veiklą.