Pagrindinis

Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis
Music Teachers Methodist Group of Vilnius city

Dabartinis Vilniaus miesto metodinio būrelis išrinktas 2012 m. vasario 13 d. Visuotiniame Vilniaus miesto muzikos mokytojų susirinkime ir jį patvirtino 2012-02-14  įsakymu Nr. A15-311 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjas. Atnaujinta būrelio sudėtis 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A15-2308/19(2.1.4E-BEU).

Šioje svetainėje talpinama aktuali metodinė informacija muzikos mokytojams ir informacija apie metodinio būrelio veiklą.