Начална страница

 
ДОБРЕ  ДОШЛИ  НА  САЙТА

                       М У З И К А Л Е Н   С Л У Х !

Той е за хора  водени от професионален интерес или любознателност, които  искат да научат повече за дарбата музикален слух, без която заниманията с музика са  трудни, дори немислими.

Едни от последните изследвания на учени от Канада и Англия показват, че музикалният слух е анатомично обусловен и зависи от количеството и свойствата на бялото вещество във фронталната мозъчна извивка в дясното полукълбо на главния мозък, което при хора с музикални способности е по-голямо. 

Въпреки това общоразпространено е схващането, че независимо от количеството и качествата на музикалния слух всички -  особено децата и младежите -  могат  и  е желателно да се занимават с музикална дейност -  слушане, изпълнение или съчиняване на музика.

Освен естественото развитие на музикалния слух съществува  система  от  целенасочени действия, предназначена  за  формирането и усъвършенстването   му   наречена    солфеж.

В този сайт са представени предимно преводни материали, свързани с теоретично изясняване  проблемите на слуха, музикалността,  способностите  ладотоностен, метроритмичен, интервалов усет   и  текстове  с конкретна педагогическа насоченост.  Представените след тях връзки са само към чужди сайтове за слухов тренинг, музикални игри, "учебници" по теория на музикалните елементи, музикални речници, музикално-образователни сайтове, тъй като български такива не съществуват.  Авторът не носи отговорност за начините, по които те се използват. Примерите за солфежиране,  диктовка и  тестовете по солфеж са авторски.

Всеки,  който се има сериозен интерес и потребност да навлезе по-дълбоко  в проблемите на музикално - слуховото възпитание и обучение чрез занимания със солфеж, да научи  повече за личности,  оставили трайни следи при изясняване сложните проблеми на психологията, формирането и усъвършенстването на музикалния слух, желае да развива собствения си такъв или да бъде полезен на обучаващите се в тази област, да използва за слухова тренировка освен традиционната методика и форми още и  компютърни програми - тренажори, да намери нови материали и тестове за солфежиране и диктовка  е  попаднал на точното място!


 ТУК МОЖЕТЕ ДА ПРЕВЕЖДАТЕ ТЕКСТ ОТ И НА МНОГО ЕЗИЦИ

Добавената от вас притурка не е валидна

 

 

Подстраници (1): За автора
Comments