Welkom


Welkom op de website van de orgelcommissie van de Waalse Kerk te Leiden. Wij organiseren regelmatig orgelconcerten en vinden het fijn dat
  dit bekend is onder een breed publiek van orgelliefhebbers. We hopen daarom met deze website u wat informatie te geven, zodat het een aanleiding kan zijn een concert te bezoeken in onze intieme kerk aan de Breestraat 64 Leiden. Het is zeker een genot dat te doen onder de fraaie klanken van het middentoons gestemde Steevens-Assendelft orgel (1746/1750).


Op vrijdag 10 juni a.s. van 17.00-17.45 uur kunt u, in het kader van het Schuytfestival , genieten van bijzonder orgelconcert ‘Over de Tong’,  dat het orgelgebruik van Cornelis Schuyt (1557-1616) en Schuyts tijdgenoten tot klinken brengt op het prachtige middentoons gestemde Steevens-Assendelft orgel van de Waalse kerk in Leiden.

 

Met toelichting vooraf en onder het genot van een drankje: kortom….een muzikale vrijdagmiddagborrel!

 

Uitvoerenden zijn Jaap Jan Steensma (orgel) en Heleen Gerretsen (cornetto).

 

Entree: voorverkoop € 13,50, reductie € 10,00

Voor meer informatie rond dit festival en verkoopadressen zie:

http://www.schuytfestival.nl/kaartverkoop.htmlProgramma 
·         Toccata à 4 Voc. [in a] — M.[eester] J.[an] P.[ieterszoon] 
S.[weelinck] (1562-1621)
 
·         ‘Allein Gott in der Höh’ seij Ehr’ (vier variaties) — M. J. P.
 
·         Toccata di Grado del Primo Tuono — Girolamo Diruta (± 1554-na 1610) 
 
·         Canzon ‘La Barca’ — Cornelis Schuyt (1557-1616) 
 
·         Fantasy in d — Peter Philips (± 1560-1628) 
 
·         La Zambeccara — Claudio Merulo (1533-1604) 
 
·         Psalm 9 — Hendrik Speuy (1575-1625) 
 
·         ‘Susanna Vung Jour’ — Orlando di Lasso (1532-1594), versie HS Susanna van Soldt (±1599) 
 
·         Ricercare — Francesco Stivori (1550-1605)
 
·         Del quarto modo Padovana & Gagliarda — Cornelis Schuyt
 
·         Malle Sijmen — Mr. J.[an] P.[ieters van Reynsburch (1594-1635)] 
 
·         ‘Ancor che col partire’ — Giovanni Bassano (ca. 1561-1617) met Heleen Gerretsen, cornetto
 
·         ‘Saltavan Nimphe Satiri e Pastori’ — Horatio Vecchi (1550-1605), versie B. Schmid d.J. (1607)
 
              * Het volgende concert is op zaterdag 10 september om 16:30 uur. Dan speelt  Erik van Bruggen

verder volgen nog concerten op:

8 oktober Matthias Havinga
12 november Guy Bovet


 
                 

Toelichting

Van Leidens beroemde stadsorganist Cornelis Schuyt is helaas geen orgelmuziek bewaard gebleven. Wel is bekend dát hij voor klavierinstrumenten gecomponeerd moet hebben. 

Aan de hand van oude bronnen krijgen we echter een vrij goed beeld van wat Schuyt zoal aan muziekinvloeden onderging. Zo was hij bekend met de muziek van zijn beroemde Amsterdamse collega Jan Pieterszoon Sweelinck. Uit instructies voor Leidse musici wordt duidelijk dat de organist bij publieke bespelingen met een stevige orgelklank (‘principaal’) moest beginnen en eindigen. Tussendoor moesten dan alle registers van het orgel in afwisseling gebruikt worden, zodat ze niet zouden ‘verstrammen of verstommen’. Tenslotte moest er worden samengespeeld ‘mitte cornet, violyn off andere instrumenten daertoe bequaem’. 

Een belangrijke inspiratie bij het samenstellen van het programma was de veilingcatalogus van Schuyts muziekbibliotheek. Dit unieke document geeft een inkijkje in wat Schuyt zelf aan muziek in de kast had staan: Venetiaanse toccata’s en canzona’s ‘alla Francese’, maar ook Engelse muziek en een Nederlandse bundel met psalmbewerkingen. Muziek van de grote meester zelf kan, volgens methoden die Schuyt kende uit publicaties van onder anderen Giovanni Bassano (ca. 1561-1617) en Bernhard Schmid der Jüngere (1567-1625), naar het orgel worden vertaald. 

              


Afgelopen zaterdag (4 juni) speelde Jaap Jan Steensma alvast een deel van het hiernaast te lezen programma en gaf een interessante uitleg. De belangstelling was groot, zo'n 200 mensen vulden de knusse Waalse Kerk. Dit alles in het kader van de Leidse Orgeldag van Leiden Orgelstad.