Predstavitev

 
 
Oglejte si  zasebno muzejsko zbirko v središču  Slovenskih Konjic v  neposredni bližini  cerkve Sv.Jurija  in preko starih razglednic, fotografij, sabelj, čelad,medalj in drugih vojaških, domoljubnih  in  verskih  predmetov spoznajte čas, ko so se naši  dedje  borili za  cesarja v Galiciji, v Srbiji, ob  Soči  in drugod, kjer so se vojskovale avstroogrske čete.

Večina razstavljenih predmetov se navezuje na čas prve svetovne vojne. Mnogo jih je povezanih z našim krajem in življenjem  v  njem.  So spomin  na obdobje, ki  so  ga zaznamovale besede: 

                                            Vse za vero, dom in cesarja.


 
 
 
 

 

Javna straža
Spomladi leta 1887 je Vojvodina Kranjska sprejela svoj posebni zakon, ki je urejal znamenja čuvajev. Tako znamenje je moral po zaprisegi nositi vsak čuvaj v poljedelstvu, gozdarstvu, lovstvu, ribištvu ali vodnem gospodarstvu. Določilo ga je deželno »oblastvo«. To je bil podolgovat obel ščit iz medenine ali rumenega kositra, ki je bil 10 centimetrov visok in 8 centimetrov širok. Sredi ščita je bil orel iz deželnega grba Kranjske, na desni strani napis »Offentliche Wache«, na levi pa »Javna straža«. Črke so bile velike 1 centimeter, črne barve, enake barve je bil tudi orel. Znak je bilo treba nositi na levi strani prsi.

 
Otvoritev zbirke : 18.09.2004   
  
 

Pridruži se zbirki na facebook-u
   skupina
 

 
Soško bojišče
 
 
 
  

 

  
Ogled zbirke:
- sobota od 9.00 do 12.00
Ogled med tednom-najave:
- gsm 041 797 350
- TIC
 
Naslov:
Stari trg 35, 3210 Slovenske Konjice
 Podstrani (1): [Neimenovano]
Comments