Predstavitev

 
 
  
Oglejte si  zasebno muzejsko zbirko v središču  Slovenskih Konjic v  neposredni bližini  cerkve Sv.Jurija  in preko starih razglednic, fotografij, sabelj, čelad,medalj in drugih vojaških, domoljubnih  in  verskih  predmetov spoznajte čas, ko so se naši  dedje  borili za  cesarja v Galiciji, v Srbiji, ob  Soči  in drugod, kjer so se vojskovale avstroogrske čete.

Večina razstavljenih predmetov se navezuje na čas prve svetovne vojne. Mnogo jih je povezanih z našim krajem in življenjem  v  njem.  So spomin  na obdobje, ki  so  ga zaznamovale besede: 

                                            Vse za vero, dom in cesarja.


 
 
 
 
 
Ogled zbirke:
- sobota od 9.00 do 12.00
Ogled med tednom-najave:
- gsm 041 797 350
- TIC
 
Naslov:
Stari trg 35, 3210 Slovenske Konjice
 

Novo v zbirki

Spomladi leta 1887 je Vojvodina Kranjska sprejela svoj posebni zakon, ki je urejal znamenja čuvajev. Tako znamenje je moral po zaprisegi nositi vsak čuvaj v poljedelstvu, gozdarstvu, lovstvu, ribištvu ali vodnem gospodarstvu. Določilo ga je deželno »oblastvo«. To je bil podolgovat obel ščit iz medenine ali rumenega kositra, ki je bil 10 centimetrov visok in 8 centimetrov širok. Sredi ščita je bil orel iz deželnega grba Kranjske, na desni strani napis »Offentliche Wache«, na levi pa »Javna straža«. Črke so bile velike 1 centimeter, črne barve, enake barve je bil tudi orel. Znak je bilo treba nositi na levi strani prsi.

Pridruži se zbirki na facebook-u
   skupina
 

 
Soško bojišče
 
 
 
  
Podstrani (1): [Neimenovano]
Comments