Historiek

De Nederlandstalige muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe

De Nederlandstalige muziekacademie
ontstond in 1969, met klarinettist Marcel Hanssens als directeur. Een zeer diverse keuze instrumentcursussen en leraars uit de praktijk, vaak benoemd in statutaire orkesten, was toendertijd de fierheid en de ambitie van de stichters van de muziekacademie. Hiertoe behoorden Marcel Knaepen, secretaris-generaal van het Rekenhof, en Maurice Dejonghe, vader van de latere schepen Carla Dejonghe. Dit liet ook toe leerlingen van buiten de onmiddellijke omgeving aan te trekken. Door de maatregelen op de cumulbeperking in 1980 werden heel wat academieleraars getroffen, maar in Sint-Pieters-Woluwe, juist door het hoger aantal orkestmusici, meer dan elders.


Naast muziek werd er al snel ook woordkunst en dans (ballet) onderwezen. Op het einde van het schooljaar 1985-1986 ging Marcel Hanssens met pensioen en op 1 maart 1987 werd Dr. Carl Verbraeken, pianoleraar en begeleider sinds 1977 aan de academie zijn opvolger.

In 1988 werd een nieuwe dirigent door het toenmalig bestuur van de Koninklijke Harmonie van Stokkel gezocht: Carl Verbraeken stelt Luc Goeman voor, leraar trompet aan de muziekacademie, die de harmonie met flinke toevoeging van jeugdige academieleerlingen nieuw bloed kon bezorgen. Er werd ook een vriendenkring opgericht met als voorzitter Marcel De Borchgrave die regelmatig concerten organiseerde.

In Wezembeek ontstond er een samenwerking door de organisatie van een slagwerkklas in het harmonielokaal in de De Keyzerstraat, waar ook het Arioso-orkest o.l.v. Monique Laperre repeteerde. Dit orkest was rond dezelfde tijd gesticht door de kunstkring Musicarte te Wezembeek-Oppem onder impuls van Steven Everaert, vader van onze fagotleraar Paul Everaert en notaris Jacobs. Carl Verbraeken kwam als medestichter in de beheerraad.

In 1996 werd voor de laureatenconcerten een leraarsensemble ingezet onder leiding van afwisselend Anne Bontinck, Marc Verbist en Paul Everaert.

Sedert 2005 wordt het schoolorkest voor het laureatenconcert georganiseerd onder leiding van Danielle Piana. Het is flexibel van omvang en kan rekruteren uit een dertiental klassen samenspel, het lerarenkorps zelf en externen. Onder deze samenspelklassen vinden we ook het strijkorkest van Anne Bontinck uit Wezembeek-Oppem en het harmonieorkest van Luc Goeman uit Kraainem terug

In 1988 werd tot samenwerking overgegaan met het Gemeenschapscentrum Kontakt voor de organisatie van een toneelcursus o.l.v. Luk De Koninck. Sindsdien werden regelmatig concerten georganiseerd, met als initiatiefnemer zowel de muziekacademie als het GC Kontakt zelf. Zo was er bijvoorbeeld in de periode 1988 tot 1999 een cyclus zangrecitals gewijd aan het Nederlandstalig kunstlied met medewerking van onze zangleerkrachten. Hoewel zeer bescheiden van opzet, heeft dit initiatief toen toch een bredere kentering ingezet tot een gepaste herwaardering van dit genre, het afbouwen van hardnekkige vooroordelen ten opzichte van de Nederlandstalige zangkunst, het initiëren van muziekuitgaven, en het oproepen van musicologische aandacht voor de zeer vele onterecht vergeten componisten in dit genre. Tijdens de 'septemberleerfeesten' in de jaren 2002-2005 werd bijvoorbeeld ook de opera 'Dido en Aeneas' van Purcell opgevoerd, naast jazzconcerten en pianorecitals.

In 1989 werd het twintigjarig jubileum gevierd, in aanwezigheid van toenmalig minister Hugo Weckx, die mede het Brussels luik van het zeer ingrijpende onderwijshervormingsdecreet van 1990 verwezenlijkte.

In 1991 werd dit decreet opgevolgd door het decreet op het personeelsstatuut van het gesubsidieerd onderwijs. De in deze decreten bedongen vrijheid van aanwending van het urenpakket door middel van een coëfficiëntensysteem heeft vele organisatorische problemen opgelost en de bloei van het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs opnieuw mogelijk gemaakt.

De muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe was vanaf het begin een school van eerste categorie, wat betekende dat vaak afgestudeerden van muziekscholen in het omliggende bij ons verder kwamen studeren. In 1990 werden echter alle scholen met één klap bevorderd tot de eerste categorie, zodat dit mechanisme niet meer vanzelfsprekend was. Desondanks bleef de muziekacademie zeer regelmatig studenten van elders onthalen en verder opleiden.

In 1994 vierde de academie haar zilveren jubileum. De Heer C. Verbraeken heeft toen een jubileumlied gecomponeerd, wat later het schoollied werd dat elk jaar op de prijsuitreiking uitgevoerd wordt met het schoolorkest.

In 1999, het dertigjarig bestaan van de school, werden de festiviteiten ingezet met een uitvoering van Romeo en Julia van Shakespeare (in een Nederlandstalige bewerking) door de woordklassen van Grete Boone voor een gevuld auditorium in het bijzijn van ministers en andere personaliteiten..

In 2001 werd de jazzrichting opgericht te Stokkel en bevat nu de vakken gitaar (electrisch, bas- akoestisch) zang, slagwerk, piano,keyboard en ensemble. De bijafdeling te Wezembeek startte deze optie in 2004 en in 2005 kon men ook te Mooibos deze cursus volgen. OokJazz-saxofoon kan worden gevolgd.

In 2006 werd ook de cursus Harp gesticht.

In maart 2007 werd het twintigjarig directeurschap van Carl Verbraeken gevierd. "Het uur U" van Martinus Nijhoff werd opgevoerd door Grete Boone en met de nodige muzikale optredens omringd.

Ieder jaar worden tal van concerten en optredens georganiseerd: klasconcerten, leerlingenaudities, kerstconcert, laureatenconcert, componistenconcert om er maar enkele te noemen. Bij de deblokkering van de urenpakketten in 1990 waren er 268 leraarsuren en 407 financierbare leerlingen, nu zijn er 399 leraarsuren en 520 financierbare leerlingen. Maar daarin zijn de leerlingen van de jeugdmuziekschool niet inbegrepen en er zijn ook nogal wat volwassenen die als vrije leerling aan hun trekken komen. De muziekacademie te Sint-Pieters-Woluwe is een academie waar altijd wat te beleven valt!

  

De muziekacademie heeft inmiddels een ruime vermaardheid verworden: veel leraars zijn vertrouwd met de nationale en zelfs internationale muziekwereld, maar ook velen hebben het voorbeeld van onze directeur gevolgd: een vijftiental leerkrachten uit de voorbije decennia zijn ergens in het land academiedirecteur geworden, er is zelfs één oud-leerling in een Franstalige muziekacademie (te Evere) academiedirecteur geworden.

Thans is de muziekacademie uit haar voegen gebarsten. Er zijn cursussen op diverse plekken en jong en oud kunnen er terecht. Ook in het gemeenschapscentrum of in het wijkhuis is er wel elke dag een muziek- of woordgroepje actief.

De laatste twintig jaar werden er meer dan veertig cursussen opgestart in talrijke nieuwe lesplaatsen, die verzekeren de bloei van de academie.

Filialen en wijkafdelingen

Hoofdschool, gelegen in de Vandermaelenstraat 61 

Filiaal Wezembeek-Oppem: sedert 1971 met de hulp van Marcel Knaepen, toenmalig voorzitter bestuurscommissie opgericht.

Wezembeek-Oppem-Europalaan: vanaf 2000 werd de kleuterafdeling in de Marcelisstraat 134 verlaten wegens de inrichting van de Freinetschool in hetzelfde gebouw. De muziekacademie kreeg uitbreiding in het gebouw Europalaan 2. Er werden de cursussen piano, woordkunst, accordeon, klarinet, cello en een jazz-afdeling ingericht. In deze periode kwam ook de uitbreiding met een afdeling in Ban-Eik ter sprake, maar deze plannen werden niet uitgevoerd.

Wezembeek-Oppem Jean-Baptist De Keyzerstraat 58, opgericht rond 1998 met slagwerk

Kraainem: sedert 1988 met de hulp van Louis Verheyden, toenmalig schepen opgericht in de vorm van vioolinitiatie.

Daarna, onder impuls van schepen Luk Van Biesen, (1996) werden ook de eerste twee jaren AMV ingericht in de gemeeenteschool van de Bricoutlaan alsmede enkele instrumentcursussen

Kraainem Lijsterbessenbomenlaan 3, opgericht rond 1996 met samenspel

Mooi-Bos: heropend sedert 1988 (naar verluidt was het toen opgeheven sedert 1978). Gaandeweg werd de afdeling heropgebouwd vanaf het eerste jaar AMV toen tot de volledige cyclus Algemene muziekleer jongeren en volwassenen, Algemene muziekcultuur, muziekgeschiedenis, muziektheorie, drie pianoklassen en jazz-piano; viool, cello, hout- en koperblazers, zang, koor en vocaal ensemble.

De cursussen klarinet, koperblazers en woordkunst verdwenen intussen, maar kunnen op aanvraag heropgericht worden.

Er is ook een administratieve medewerker en een secretariaats- en coördinatiefunctie bijgekomen.

Centrum: heropend sedert 1989 eerst alleen met een kleuterliedjesclub onder de hoede van achtereenvolgens Patricia Verdonck, Noëlla Geyskens en Kathleen De Molder, later ook met volwaardige opties als AMC , AMT en woordkunst. AMC en AMT verdwenen en pianoles en AML voor jongeren kwamen in de plaats, vanaf 2003.

Luchtvaartlaan 70: woordkunst opgericht rond 1992

Woluwelaan 18: woordkunst opgericht rond 1994

Orbanlaan 54: piano, opgericht rond 1992

Vandendriesschelaan 11: opgericht rond 1994 met piano en toneel. In 2007 is er geen toneel meer, maar wel 4 pianoklassen

Vogelzanglaan 2: orgelcursus in de kerk van Vogelzang, opgericht in 1987

In de gemeenteschool van Vogelzang, Sperwerlaan 62, werd in 1997 gestart met een pianocursus. Later in 2000 kwam er een cursus AMV voor volwassenen bij. Deze werd vervangen in 2007 door een initiatiecursus voor kinderen.