Kooriliigid

Mis tähendab koor?

Eelmisel aastal me õppisime, kuidas jagunevad hääled hääleliikideks lauljate häälekõrguse, hääleulatuse ja soo järgi. Tuletame meelde, et

Naishääled (kõgremalt madalamale)-sopran, metsosopran,alt.

Meeshääled (kõgremalt madalamale)- tenor, bariton, bass)

Lastehääled – sopranid ja aldid.

Koor on lauljate kollektiiv.

Esimesed laulukoorid hakkasid Eestis kujunema 19.sajandi algul. See oli seotud hariduselu arenguga ning enamasti tegutsesid koorid kihelkonnakoolide  ja kirikute juures. Koorijuhtideks olid koolmeistrid  ja klöstrid. Linnadesse jõudsid koorikultuur alles 19.sajandi teisel poolel.

Tänapäeval tuntakse Eestis kõikjal maailmas kui  kõrge koorikultuuriga maad. Meie koorid saavutavad jätkuvalt häid tulemusi rahvusvahelistel konkurssidel. Koorid on edukad sellepärast, et laulma hakatakse juba varases eas: kõikides koolides tegutsevad koorid, kus laulavad lapsed esimesest kuni lõpuklassini.

Koor moodustab eri häälerühma kuuluvatest lauljatest, keda peab olema vähemalt 12.

Häälerühmad pannakse kokku sarnaste hääleomadustega  lauljatest. Koore liigitatakse selle  järgi, kui palju  seal on lauljaid ja mis vanuses ja mis soost nad on.

 

Kooriliik

Kes laulavad

 Hääleliigid

Mitmehäälsed laulud

Mudilaskoor

Koolieelikud, 1.-4. kl.tüdrukud ja poisid

Sopran, alt

1-2

Poistekoor Klassikaline poistekoor

Poisid 1.klassist kuni häälemurdeni

Poisid ja noormehed

Sopran (I.II), alt

 

Sopran,alt, tenor,bass

1-3

 

4-

Lastekoor

5.-9.tüdrukud ja poisid ( kuni häälemurdeni)

I sopran, II sopran, alt

2-3

Neidudekoor                           Gümnaasiumiklasside    I sopran,II sopran, I alt,4 ja enam

                                     Tütarlapsed                   II alt

Naiskoor

Naised

I sopran,II sopran,

 I alt, II alt

4 ja enam

Meeskoor

Mehed

I tenor, II tenor
bariton, bass

4 ja enam

Segakoor

Mehed ja naised

Sopran, alt, tenor, bass

4 ja enam

Kammerkoor

Mehed ja naised

(Mitte üle 32)

Sopran, alt, tenor, bass

4 ja enam

 

 

Kutselised ja harrastuskoorid.

Enamik Eestis tegutsevatest kooridest on isetegevuslikud ehk harrastuskoorid. Meil on neli kutselist koori: Eesti rahvusmeeskoor, Eesti filarmoonia Kammerkoor, Rahvusooper Estoonia ja Vanemuise teatri ooperikoor.

 Koikide koorilauljate ühiseks suureks pidupäevaks on üldlaulupeod, mis toimuvad iga viie aasta tagant Tallinna lauluväljakul,