หน้าแรก

 

ความมีเหตุผล

“...ความจริงงานทุกอย่างถ้าทำด้วยน้ำใจรัก ย่อมมีทางสำเร็จได้ผลดี คิดหาทางที่จะแก้ไขผ่อนคลายอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยเหตุผลและหลักวิชา ไตร่ตรองด้วยความสุขุมรอบคอบและเยือกเย็น งานจะลุล่วงไปด้วยดี การทำงานด้วยน้ำใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ...

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕กรกฎาคม ๒๕๐๖)

วิดีโอ YouTube

 

 

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการศึกษา

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง
 

 

วันที่ & เวลา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

 

 

ดูทีวี ออนไลน์

  
 
Comments