De Therapeute

Na meer dan 35 jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende takken van de gezondheidszorg, heb ik mij tendoel gesteld een andere invulling te geven aan de dienstverlening naar de medemens toe. Mijn kijk op de reguliere geneeskunde en de mensen is in de loop der jaren veranderd. Vanuit die nieuwe inzichten wil ik mensen helpen te groeien, gezond te worden in lichaam en geest en zo de kans te geven een leven te leiden waarin ze evenwichtig hun weg kunnen vervolgen.

Ik verleen mijn diensten o.a. vanuit voet-hand en oor reflexzonetherapie voor iedereen die om welke reden of klacht dan ook vraagt om behandeling.

Het bewerkstelligen van bewustzijnsverandering, geest en lichaam in balans brengen zodat het zelfgenezende vermogen op gang wordt gebracht.

Comments