Muskelsnickarn

 
 
 
 Smärtor och stelhet i rygg nacke, låsningar, upphakningar, spänningshuvudvärk, yrsel eller ischiaskänningar?

Många svarar nog ja på en sådan fråga, speciellt personer med stillasittande arbeten med monotona rörelser.Muskelspänningar kan inte elimineras genom motion, kost eller medicin. Varför då gå och dras med något som i slutänden kanske leder till en sjukskrivning, kostsamt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Kontinuerlig massage leder till bättre hälsa, koncentration, ökad motivation och minskad sjukfrånvaro samt ett bättre allmänt välbefinnande.

  

Även akuta problem som tex låsningar av kotor och leder behandlas med fördel på plats hos er eller på min praktik. 

Massage på arbetsplatsen ska vara effektiv och anpassad till företagets tider och rutiner för att hindra så lite som möjligt i en produktion/organisation. Ny lag från 2004 ger förbättrade möjligheter för företagen till förebyggande friskvård.

Massagen är anpassad till: ca 30 min/pers. Jag tillhandahåller all utrustning såsom bänkar, oljor, handdukar samt god musik.


Comments