VELKOMMEN

Vibå Musikk familiebarnehage er på Klepp stasjon og har dette barnehageåret 2013/2014 14 barn i alderen 1-6 år.
Åpningstid er fra kl.07:15 - 16:00.
Ta gjerne kontakt med Hilde Nysted for mer informasjon.
 
Adresse: Tjønnvegen 4
                4353 Klepp stasjon
                Tlf.: 51 42 69 01
 LEKEHYTTA I HAGEN                                   Mobil: 90 13 69 41
 

                                                         Filial i Jernbanevegen 16
                                                                         4353 Klepp stasjon
      
                Mobil til styrer Hilde Nysted: 97 15 74 71
                E-post: vibaa.bhg@gmail.com
 
Link til "Elektronisk Søknadsskjema" i Klepp Kommune
 
SJØRØVARAR


BILETE FRÅ SOMMARFESTEN 2008

Undersider (1): Vedtekter 2014
Comments