Banc d'instruments

L'escola té un banc d'instruments. Aquest servei de lloguer d'instruments té la finalitat de facilitar l'elecció d'instrument per part dels alumnes que s'inicien en la música. L'import del lloguer és de 6 € mensuals. Per accedir a aquest servei s'ha de signar un contracte de bon ús.

Els instruments dels que disposem actualment són:

1 baix elèctric
1 violí
1 viola
4 violoncels
3 contrabaixos
5 trompetes
4 saxofons
1 trombó