Ontwerp
Tripadvisor mail

Uitzetten beveiligingsmeldingen
 1. In IE naar extra gaan
 2. Internetopties
 3. Beveiliging
 4. Aangepast niveau
 5. Diversen
 6. Gemengde inhoud weergeven --> Inschakelen


Aanpassen
 1. Menu maken naar betreffende hoofdpagina's
 2. Stuurwiel ontwikkelen voor de website
 3. Activiteiten en wisselexposities
 4. Facebook  en G+integratie
 5. Doorlopen van de collectie
 6. Tripadvisor
 7. Punten van Henk doorlopen
 8. Punten van Carel doornemen
 9. Museumsamenwerking in apart plaatje
 10. Menu aanpassen qua stijl
 11. Facebookpagina aanpassen
 12. Hoofdaanpassingen aangeven
 13. Overzicht aangeven hoeveel uren ongeveer hieraan gewerkt
 14. To do nog
 15. Renovatie inbouwen http://youtu.be/WKxnnRntmKE
 16. Nieuws in aparte kolom met verwijzingen naar aparte pagina's
 17. Webquest overzetten onder educatie
  aanpassen websites hierin
 18. Favicon toegevoegd
 19. Team vermelden
 20. Bedrijf vermelden
 21. Hele opmaakstijl doorlopen
 22. Sponsoren netjes in één lijst --> adres erbij
Revisies


Comments