Nieuws‎ > ‎

Nieuwsbrief PMEZ/april 2017

Nieuwsbrief vanuit het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland | april 2017 voor schippers/eigenaren van historische schepen en maritiem erfgoedorganisaties

Onderwerpen:

* Maritiem Erfgoed-weekend Scheldedelta

* Evenementenkalender en folder 2017

* Afmeerlocaties Veerse Meer 

* Themadag december 2016

* Samenstelling Platform Maritiem Erfgoed Zeeland

__________________________________________________________________________

Maritiem Erfgoed weekend Scheldedelta

Onder deze naam willen wij graag het varende maritieme erfgoed van de zuidwestelijke Delta presenteren in het weekend van 17 en 18 juni a.s. Twee jaar geleden is Watersportvereniging Arne in Middelburg begonnen met een watersportdag met demonstraties en mogelijkheden van o.a. roeien, zeilen, surfen, suppen en het meevaren op enkele hoogaarzen van de Stichting Behoud Hoogaars (SBH). Graag willen wij ons als varend maritiem erfgoed laten zien, zoals ook aangegeven werd op de themadag in december. Door het vervallen van Sail Vlissingen is die mogelijkheid komen te vervallen. Mede door de samenwerking vanuit de SBH heeft WV Arne het Platform de kans gegeven aan te sluiten bij hun Watersportdag-evenement. Het evenement staat dit jaar in het teken van 800 jaar Middelburg waardoor er naar verwachting veel bezoekers zullen zijn en dus veel promotie en aandacht. Op zaterdag ligt de nadruk op kramen, muziek en horeca, demonstraties en vaartochtjes, maar ook op zondag is er van alles mogelijk.

Er staan momenteel ca. 120 schepen op onze bijgewerkte schepenlijst, te vinden op  www.scez.nl/maritiemerfgoed Hierbij worden deze schepen uitgenodigd om zich vóór 15 mei aan te melden om deel te nemen aan dit evenement. We hebben helaas nog niet van alle schepeneigenaren de e-mailadressen, dus zeg het voort !

Aanmelden kan via e-mail maritiemerfgoed@scez.nl onder vermelding van:

naam schip + type + bouwjaar + lengte + breedte + aantal personen aan boord. Tevens dient u aan te geven wel/niet bereid te zijn om rond te varen ter plekke en dan eventueel wel/niet met passagiers. Verder willen we graag weten of er een bord met gegevens van het schip aanwezig is. De ligplaats is dit weekend gratis. 

Het varen op beide dagen zal centraal geregeld worden via een schema dat zal later worden uitgewerkt. Meer informatie komt na aanmelding beschikbaar. 

Evenementenkalender en folder 2017

Mogelijk nog voor de Pasen komen de folders en de kalenders beschikbaar. Er wordt getracht deze zoveel mogelijk in de havens en bij de schepen te verspreiden, maar ook bij toeristische infopunten, musea en andere publieksplekken.

Afmeerlocaties Veerse Meer

Na vragen, aanhoudingen en overleg is er voor dit jaar een verkeersmaatregel afgekondigd inzake het afmeren van schepen tot een maximale lengte van 40 meter op het Veerse Meer. 

In het najaar volgt een evaluatie. De 5 afmeerlocaties zijn: 

1. Locatie Veerse Dam, westelijk van de voetgangersbrug

2. Locatie Schutteplaat, oostzijde

3. Locatie Mosselplaat, oostzijde

4. Locatie Arneplaat, zuidzijde

5. Locatie Bastiaan de Langeplaat, zuidoostzijde

De in verband hiermede te plaatsen verkeerstekens, van de bijlage 7 van het BPR, ter hoogte van de voornoemde locaties:  - het aanwijzingsteken E.7 (toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst) en onderbord F.3 (max. lengte 40m).

Let wel: alle andere regels voor het Veerse Meer blijven hetzelfde en er wordt aan het einde van dit jaar geëvalueerd hoe het gegaan is met het afmeren bij deze 5 locaties.

Themadag 16 december 2016

Ruim 30 personen waren aanwezig op deze middag. Het was naast een ontmoetingsdag om bij te praten ook een mooie gelegenheid om diverse onderwerpen met elkaar te bespreken:  havens en ligplaatsen, educatieprogramma’s aan boord, lid zijn van een behoudsorganisatie en inschrijving in het register, de promotie van het (varend) maritiem erfgoed en de samenwerking daarin, hoe bereiken we meer publiek (evenementen, toeristische vaartochten, vlag, bord, openstelling, websites).

In 2017 zal er door het Platform opnieuw een thema/ontmoetingsdag georganiseerd worden, bij voorkeur in november en op een zaterdag. Wordt vervolgd !

Samenstelling Platform Maritiem Erfgoed Zeeland (PMEZ)

* Leen van der Mark  (Stichting Museumhaven Zeeland, Zierikzee)

* Peter Bilterijst (Stichting Traditioneel Varend Zeeland, Goes)

* Peter Launspach  (Schippersvereniging Houthaven, Goes)

* Peter Hamer  (Historische Scheepswerf C.A. Meerman, Arnemuiden)

* Hans Kole, (Stichting Behoud Hoogaars)

* Edwin Janse  (Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen)

* Jaap klok  (Zeilschepen in Zeeland en Zuid-Holland, aftredend)

* Willy van Hoorn (Vereniging De Sleper)

* Ria Geluk, voorzitter

* Marinus van Dintel, adviseur Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

* Jacquelien Pleijte, secretariaat /contactpersoon Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Aanmelding weekend 17/18 juni : maritiemerfgoed@scez.nl  Vragen/opmerkingen: Ria Geluk: riageluk.sd@gmail.com / 06-28513978


Comments