Nieuws‎ > ‎

Nieuwsbrief: Boegbeeld juni 2017

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van de gebeurtenissen in en rond de Museumhaven van het afgelopen half jaar. De Zuidvliet, de ex-veerboot van de Provinciale Stoombootdienst is na een grondige revisie teruggekeerd in de haven en wordt o.a. gebruikt voor fondsenwerving, De Leendert Abrahampolder, een ex-peilboot van de Provinciale Waterstaat, is na een uitgebreide onderhoudsbeurt weer gereed, De hoogaars ARM 17 is na een periode van een jaar restauratiewerkzaamheden bijna gereed en kan dan deelnemen aan allerlei historische evenementen. De motorenafdeling groeit en bloeit. Dit en nog meer kunt u vinden in deze Nieuwsbrief.

 

De Zuidvliet in de vaart

Het streven is om de Zuidvliet financieel, qua bunkerkosten en andere kleine uitgaven, op de nullijn te houden met het maken van tochtjes, op uitnodiging van derden. Op donderdag 30 maart 2017 was onze Zuidvliet ingehuurd om namens de Brasserie Maritieme uit Zierikzee deel te nemen aan de jaarlijkse Kreeftentocht. Dit evenement wordt georganiseerd door de "Stichting Promotie Oosterscheldekreeft" bij de opening van het nieuwe seizoen. De weergoden waren ons welgezind en rond 11.00 uur kwam er een gemêleerd gezelschap aan boord.  De Zuidvliet mocht de optocht openen van de druk bevolkte bruine vloot en rondvaart boot Frisia en voer vooruit richting Oosterschelde. Na het aanbieden van de eerste kreeft door de Commissaris der Koning Han Polman aan de kreeftenkoningin Olivia de Bree (van Hostellerie Schuddebeurs), werden ook bij ons aan boord de een na de andere kreeft verorberd na te zijn bereid in een grote pan op het achterdek. Stefan, een van de uitbaters van de Brasserie, was hierbij de chef-kok. Uitgedost in zijn kapiteinsoutfit ging het hem goed af. De opbrengsten van deze Kreeftentocht waren voor de Dirk Kuyt foundation van de bekende Feyenoord speler. Het fonds heeft als doel gehandicapten de mogelijkheid te geven deel te nemen aan sporten.
Rond 14.00 uur waren we weer terug in de haven, het was een prachtige dag.
 

Tijdens het PSD weekend in Breskens op 15,16 en 17 april was de Zuidvliet een welkome gast. Meer dan 200 passagiers zijn meegevaren (en droegen bij met een donatie). We hebben de Zuidvliet ook aangemeld voor het Maritiem Erfgoed Weekend Scheldedelta op 17 en 18 juni. ter gelegenheid van het 800 jarig bestaan van Middelburg.

De Hoogaars Arm 17

Het schip nadert de afronding van een grote renovatie. De dekken, zowel voor als achter, zijn geheel vernieuwd met iroko dekdelen van 4 cm dik. Hierna was het wachten op de juiste temperatuur om de deknaden te rubberen en te schuren. Dat is gedaan. De buikdenningdelen zijn allemaal vernieuwd en geschilderd.De grootste kostenpost bij dit soort restauraties is het arbeidsloon, dat zou tienduizenden euros zijn. Dankzij de inspanningen en kunde van onze vrijwilligers kunnen we deze kostenpost terugbrengen naar 0,00 en kunnen we volstaan met de aanschaf van materialen.

Het proefdraaien van de nieuw geplaatste 60 pk motor verliep probleemloos. Komende week wordt het dekzeil dat ons bijna twee jaar beschutting gaf tegen weer en wind verwijderd. Het optuigen van de mast, de spriet en het aanbrengen van de zwaarden is nog een flink karwei. Met be-hulp van een mobiele hijskraan en ervaren medewerkers zal het zeker lukken.

Op 8 juli gaat het schip op de helling bij de Meerman werf te Arnemuiden om het onderwaterschip opnieuw in de verf te zetten. Het schip wordt dan ook voorzien van een nieuwe bij de motor passende schroef. Met de afronding van deze ingrijpende renovatie hopen we weer jarenlang vooruit te kunnen. Als enige nog in de vaart zijnde originele sprietgetuigde hoogaars in vissersmanuitvoering is het een prachtig stuk.

Een ijzeren vlet. hoorde vroeger bij ieder binnenvaartschip. Vaak achter het schip gesleept, meestal aan dek gehesen. Ook nu heeft bijna ieder binnenvaartschip een bijboot maar nu zijn ze vaak van aluminium of kunststof. De museumhaven kreeg enkele jaren terug zon ijzeren vlet cadeau. In niet al te beste staat, rijp voor de sloop. Het is een karakteristiek bootje, er zijn er duizenden van gebouwd en er zijn er nu maar heel weinig over. We besloten het te restaureren, dat kan dank zij de inzet van onze vrijwilligers. Er is veel aan gelast, geschuurd en geschilderd. Met een prachtig resultaat.

Het Kanon. Op verzoek van de gemeente maakt de museumhaven een affuit voor het kanon dat de gemeente geschonken kreeg uit Engeland. Een lastig maar mooi project.

Nog meer over De Zuidvliet.

Met de afgifte op 30 mei 2017 van het Binnenvaart Certificaat voor Binnenschepen, het zgn C. van O, ( Certificaat van Onderzoek), voor de Zuidvliet, werd een lange restauratieperiode met veel sloop-, verf– en laswerk afgesloten. Deze periode begon nadat het bestuur van de Museumhaven had besloten de Klipper "Mijn Genoe-gen" ( géén Zeeuws maritiem erfgoed) te verkopen en met de opbrengst daarvan de restauratie van de Zuidvliet te financieren. De nieuwe Europese regelgeving geeft tot uiterlijk 31 december 2018 de tijd om binnenvaartschepen, langer dan 20 meter, aan de Europese richtlijnen te laten voldoen. Enige haast was geboden omdat na deze datum niet meer gevaren mag worden met schepen die niet voldoen aan de eisen die in deze richtlijn gesteld worden. Met de SRF-werf in Harlingen werd een inruil-deal gemaakt: zij ontvingen de "Mijn Genoegen" en in ruil daarvoor zou de "Zuidvliet" gerestaureerd worden, te beginnen met de in slechte staat verkerende huidplaten onder de waterlijn. Om aan de door de verzekering vereiste criteria te voldoen moest opnieuw een casco- en veiligheidskeuring plaats vinden. Dit gebeurde afgelopen mei op de werf van Van Duivendijk in Bruinisse, waar ook nog wat extra plaatwerk werd vervangen en tevens het onderwaterschip opnieuw in de verf werd gezet.

Website.Onze website wordt nu steeds vernieuwd door Henk Bothoff. De laatste nieuwtjes en aankondigingen van evenementen kan iedereen volgen op de site. Een nieuwste aanwinst is een link naar "Museum Games". Henk heeft ze ontworpen nadat hij daarvoor een cursus heeft gevolgd. Bekijk het eens en speel Memory of een ander leuk spelletje met vragen over onze collectie. Verdere bijzonderheden op www.museumhavenzeeland.nl

De Boeier Vabel Om financiële redenen is het aantal werkdagen van de scheepstimmerman teruggebracht naar één dag per week. Het werk vordert gestaag maar wel langzaam. De spanten zijn nu allemaal gezet en worden aan de bovenkant afgeschuind. in de afgelopen weken is begonnen met het aanbrengen van een weger . Een "weger" is een zware houten balk bovenaan de spanten die zorgt voor stabiliteit in lengterichting, . Vrijwilligers hebben alle hulpschroeven vervangen door roestvrijstalen schroeven. Die worden verdiept aangebracht en afgedopt met een houten prop

Soms hoor je wel eens "wat is daar nu aan, aan die motoren" Tja, dat is moeilijk uit te leggen want de vragenstellers missen gevoel voor de magie van motoren zoals anderen het gevoel missen voor gedichten of de schoonheid van wiskunde niet zien. Mensen met gevoel voor motoren genieten van de warmte, van het geluid, van de complexe techniek en hoe het allemaal perfect samenwerkt. Leg dat maar eens uit, het is een gevoelskwestie en dan schieten woorden te kort. Net als bij een mooi gedicht of schilderij. Gelukkig zijn er mensen die goed voorzien zijn van "motorengevoel". Onlangs ontvingen we 200 bezoekers uit België , en die kwamen voor de motoren. Niet alleen op de werf maar ze bezochten die dag ook andere locaties met motoren, ook die met stoommachines. Ze vonden het prachtig in de motorenafdeling. Met complimenten voor onze medewerkers die dit realiseerden.

Contacten met andere maritieme musea en organisaties:Bestuurslid en mederedacteur van Boegbeeld, Leen van der Mark, vertegenwoordigt de Museumhaven In het Platform voor Maritiem Erfgoed. (PMEZ). Dit platform is een onderdeel van de SCEZ. (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) Daar vallen ook andere platforms onder zoals Platform voor Molens, Oude Boerderijen etc. Er zal een nieuwe Schepenlijst gepresenteerd worden van het Varend Maritiem Erfgoed in Zeeland. Onze Museale schepen zijn hierin uiteraard ook vermeld.

Symposium in FIZI over de toekomst van Maritiem Erfgoed

In mei organiseerde de Stichting Museumhaven Zeeland samen met haar Nederlandse en Belgische partners een symposium in het theater FIZI in Zierikzee. Onderwerp van het symposium was het definiëren van een stappenplan voor de promotie en behoud van het Maritiem Erfgoed van de Euregio Schelde-mond in samenwerking met overheden, ondernemers en overige belanghebbenden in de provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen. Behoud van het varend erfgoed kan bevorderd worden door samenwerking in projecten waarin meerdere historische objecten en belanghebbenden een rol spelen. Bijvoorbeeld historische projecten waarin historische vaartuigen een rol kunnen spelen, of het inrichten van een historische haven met daarbij een passende infrastructuur zoals werf, museum, visafslag etc. Samenvoeging van historische maritieme elementen met hedendaagse stadsontwikkeling heeft een toegevoegde waarde op maatschappelijk- en economisch gebied en daartoe is het noodzakelijk dat eigenaren van varend erfgoed (organisaties en privépersonen) op de hoogte blijven van de door de overheid geplande infrastructurele ontwikkelingen en bedenken hoe het door hen beheerde varend erfgoed daarin een rol zou kunnen spelen. Wat voert hieruit voort voor Zierikzee en de Stichting Museumhaven Zeeland? Op initiatief van de gemeente komen er vervolggesprekken met diverse belangenorganisaties. Denk hierbij aan de beheerders van de havenpoorten, de Rederijkersverenigng, ondernemersverenigingen, de initiatiefnemers van concerten op de vlonder voor De Werf. Denk aan de herinrichting van de Vissersdijk. De bedoeling is allerlei organisaties, met allemaal hun eigen belangen, bij elkaar te brengen en te bekijken of er een gezamenlijk plan te maken is.Voor de Museumhaven staat de vraag voorop of er op langere termijn genoeg bemanning en geld zal zijn om de historische schepen te onderhouden en in de vaart te houden en vooral of de overheid dat ook vindt. Zullen we dat alleen moeten doen of samen met andere organisaties die iets van doen hebben met Zierikzee-promotie. Sprekers waren : Maarten van Dijck: "Varend erfgoed in Vlaanderen", Marja Goud: "Maritiem Erfgoed Be-houd in Nederland", Sabine Denissen: "Het historisch verhaal en de rol van Historische vaartuigen", Leo Maas: "Project Fairplay", Vincent de Kieviet: "masterplan Spakenburg", Martine van Lier

We hopen dat, als u het nog niet bent, u bereid bent u aan te melden als Vriend van de Museum-haven. U kunt u opgeven per e-mail op info@museumhavenzeeland.nl of via een formulier dat u kunt krijgen bij het museum. Ieder bedrag is welkom. Het richtbedrag voor Vrienden is 20 euro of meer. Alvast onze dank voor uw steun aan de Stichting Museumhaven Zeeland.

Colofon.

Dit is een publicatie van de Stichting Museumhaven Zeeland, bestemd voor vrienden en sponsors.

Bijdragen voor de nieuwsbrief Boegbeeld Intern kunt u zenden naar info@museumhavenzeeland.nl

Bankrekening: NL73 SNSB 0810 9177 77 ten name van St. Museumhaven Zeeland.

 Email: info@museumhavenzeeland.nl

De Stichting Museumhaven Zeeland is een ANBI stichting daardoor zijn donaties aftrekbaar van uw inkomen.

Website: www.museumhavenzeeland.nl

.
.
.
..
.
.


.


Comments