Nieuws‎ > ‎

Actie voor behoud varend erfgoed

— Actie voor behoud varend erfgoed
 ZIERIKZEE - Het varend erfgoed in Zeeland wordt in z'n voortbestaan bedreigd. Fondsen drogen op. Hoog tijd voor een verdienmodel, bepleit het samenwerkingsverband De 4 Werven.

Cees Dogger van de Museumhaven Zeeland in Zierikzee en Peter Hamer van de Historische Scheepswerf Meerman in Arnemuiden bepleiten de vorming van zogeheten 'historische ensembles' van maritieme objecten. De Oude Haven in Zierikzee en de binnenhavens van Goes, Middelburg, Veere, Tholen, Kamperland en Arnemuiden worden onvoldoende benut. Maar ook met karakteristieke getijdenhaventjes als De Paal in Zeeuws-Vlaanderen valt volgens hen meer te doen.

De Museumhaven en Meerman hebben de handen ineengeslagen met de Vlaamse broeders in Baasrode en Rupelmonde. De vier werven houden 12 mei in Zierikzee een symposium over de toekomst van het varend erfgoed. Ze hebben hun blik gericht op 2019, wanneer gemeenten binnen het kader van de nieuwe Omgevingswet moeten aantonen wat ze aan cultureel erfgoed in huis hebben en hoe ze daar mee omgaan. Zeeland is naast Amsterdam aangewezen als pilotregio. Uit het symposium moet een stappenplan voortvloeien voor een verdienmodel en behoud van het maritiem erfgoed.
Lees het gehele artikel op de bron: PZC  

— 4Werven symposium: “Een toekomst voor het varend erfgoed”
Op 12 mei organiseert het 4Werven samenwerkingsverband een symposium onder het motto “Een toekomst voor het varend erfgoed”, een discussiedag over de noodzakelijkheid, de mogelijkheden en moeilijkheden voor een toekomstbestendige inrichting van het behoud van het varend erfgoed.

De doelstelling van het symposium is hetdefiniëren van een stappenplan voor de promotie en het behoud van het Maritiem Erfgoed van de Euregio Scheldemond, in samenwerking met overheden, ondernemers en overige stakeholders in de provincies Zeeland, Oost- en West Vlaanderen.

Het varend erfgoed is voor het overgrote deel particulier eigendom, particulier beheerd en gefinancierd. Het overige watergebonden erfgoed (werven, kades, waterbouwwerken) is doorgaans eigendom van de overheid, maar wordt, al dan niet met subsidie, veelal beheerd door particuliere initiatieven en / of stichtingen.Gebleken is dat ten gevolge van de reductie van financiële steun door overheid en particuliere fondsen de continuïteit van het beheer en het onderhoud van dit erfgoed ernstig wordt bedreigd. In weerwil van de inzet van grote aantallen vrijwilligers is de verdiencapaciteit van het maritiem erfgoed op zichzelf onvoldoende.

Om hieraan tegemoet te komen kunnen zogenaamde ‘historische ensembles’, samenvoegingen van maritieme objecten die in gezamenlijkheid een beeld geven van de wordingsgeschiedenis van de betreffende gemeenschap een belangrijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld kades en havens met traditionele schepen, of een antiek dok met een klassiek schip erin. Lokale overheden worden uitgenodigd dit soort ensembles te identificeren en op te nemen in hun omgevingsplannen. Om dit te realiseren moeten deze ensembles in samenwerking met direct betrokkenen worden gedefinieerd en gewaardeerd.

Er zal daarom moeten worden gezocht naar een lange termijn visie waarin vrijwilligers, eigenaren, overheden en ondernemers, in samenwerking een rol vervullen. Die samenwerking moet leiden tot een verdienmodel, waarmee het behoud van het maritieme / watergebonden erfgoed kan worden veiliggesteld.
Voor meer info kijk je hier 


Comments