Sponsors en donateurs

Sponsors en donateurs steunen al jaren de Stichting in al haar activiteiten. Donateurs doen dit financieel en via vrijwilligerswerk maar ook door steun bij publiciteit, werving van fondsen, het organiseren van acties, et cetera. Sponsors voorzien ons van de broodnodige middelen om de schepen in ieder geval op zijn minst goed te kunnen onderhouden.
Wilt u de Museumhaven steunen: graag. Neem contact met ons op (postadres: Postbus 187 4300 AD Zierikzee of mail info@museumhavenzeeland.nl). U kunt ook meteen een bijdrage storten van minimaal 20 euro op bankrekeningnummer 
NL73 SNSB 0810 9177 77 SNS bank Zeeland, t.n.v. Stichting Museumhaven Zeeland onder vermelding ‘donateur’.

Hebt u belangstelling voor sponsoring (sponsorbrief)? Er zijn enkele aantrekkelijke sponsorpakketten opgesteld. Het is beslist de moeite waard!

Sponsors