Sponsors en donateurs steunen al jaren de Stichting in al haar activiteiten. Donateurs doen dit financieel en via vrijwilligerswerk maar ook door steun bij publiciteit, werving van fondsen, het organiseren van acties, et cetera. Sponsors voorzien ons van de broodnodige middelen om de schepen in ieder geval op zijn minst goed te kunnen onderhouden. 
Wilt u de Museumhaven steunen: graag. Neem contact met ons op (postadres: Postbus 187 4300 AD Zierikzee of mail info@museumhavenzeeland.nl). U kunt ook meteen een bijdrage storten van minimaal 15 euro storten op bankrekeningnummer 81.09.17.777 SNS bank Zeeland, t.n.v. Stichting Museumhaven Zeeland onder vermelding ‘donateur’.
 Klik hier voor onze lijst van sponsors. Hebt u belangstelling voor sponsoring?  Er zijn enkele aantrekkelijke sponsorpakketten opgesteld. Het is beslist de moeite waard!