Doelstelling

De Stichting Museumhaven Zeeland heeft ten doel: 
  • het inrichten en beheren van de historische haven in Zierikzee als museumhaven; 
  • het behoud van authentieke scheepstypes in het algemeen, met het accent op vaartuigen die in het Delta gebied in de provincie Zeeland voorkwamen; 
  • alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
  • de aankoop en restauratie van schepen; 
  • het bieden van ligplaatsaccommodatie; 
  • het verzamelen van kennis en documentatie, het geven van voorlichting; 
  • het tentoonstellen van die scheepstypes en het bieden van de mogelijkheid tot het bezichtigen daarvan