ANBI-Informatie

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De Stichting Museumhaven Zeeland is geregistreerd als ANBI instelling.
RSIN / fiscaal nummer 94.11.987.
Meer informatie met betrekking tot onze ANBI status vindt u onder Algemene Informatie/Balans/Beleidsplan 2010-2020/Beloningsbeleid
Comments