========================================================================

MUSEUM - MUSEO - MUSEU - MUSÉE


>> un MIRADOR sobre el món dels museus a internet  << 

 =================================================================================

==========================

TERMES DE CERCA

>> grups lingüístics <<

=======================

====================

MUSEO

====================

====================

MUSÉE 

=====================

QUÈ ESTÀ PASSANT A LA BLOGOSFERA ?

Feia temps que ens preguntàvem  que està passant al llarg de la blogosfera amb els museus. Heus ací el que és evident:

  1. la blogosfera està dominada bàsicament pel món anglosaxó de parla anglesa. En altres idiomes, com l'alemany, el terme museum també els hi és propi.
  2. El grup lingüístic italo-espanyol, català-portugués i el francès ocupen una posició secundària.

En la columna de l'esquerra podeu accedir als principals grups lingüístics que utilitzen el terme museu. Hem utilitzat les dades de 3 observadors privilegiats: Alexa, Technorati i Google Trends. Malgrat no disposar de xifres absolutes les gràfiques que ens proporcionen ens descobreixen algunes tendències.