Lệnh trong Game

Lệnh dùng cộng điểm
/addstr : Cộng Point thêm vào Strength (ví dụ : /addstr 10 nghĩa là cộng thêm vào Strength 10 point )
/addagi : Cộng Point thêm vào Agility (ví dụ : /addagi 10 nghĩa là cộng thêm vào Agility 10 point )
/addvit : Cộng Point thêm vào Vitality (ví dụ : /addvit 10 nghĩa là cộng thêm vào vitality 10 point )
/addene : Cộng Point thêm vào Energy (ví dụ : /addene 10 nghĩa là cộng thêm vào Energy 10 point )
/addcom : Cộng Point thêm vào Command (ví dụ : /addcom 10 nghĩa là cộng thêm vào Command 10 point . Lưu ý dòng command chỉ dùng cho DrakLord)

Lưu ý không thể cộng quá 500 point 1 lần . Cộng xong thoát ra đổi nhân vật vào lại là OK.
Lệnh dùng thông thường
/post : nói chuyện trên tòan server
/Vipbuy IdCode: Dùng để mua đồ trong game bằng Vzen (ví dụ /vipbuy 0 là mua 1viên chaos)
/level : Xem cấp độ hiện tại của bạn là bao nhiêu 
/Move : di chuyển đến một map (ví dụ : /move lorecia )
/GuildWar : khiêu chiến với một Guild khác ( /guildware tênguild )
/BattleSoccer : đá Banh
/Request On/Off : từ chối tất cả các yêu cầu của mọi người như : trade , chat.... có 2 chế độ On và Off
/guild : Thành lập một Guild
/party : tạo nhóm Party
/trade : Giao Dịch
/Dance : Nhảy HipHop
/whisper On/Off : chế độ thì thầm
/dangkyct : đăng ký tham gia Chiến Trường khi GM thông báo cho Đăng ký
/dangky : đăng ký tham gia Dungeon War diễn ra hàng ngày tại sub Sự kiện lúc 20h
/utoff : Lệnh Ủy thác trong game