Event Binh Đoàn Thỏ NgọcThời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

Địa điểm: Atlans, Lost Tower, Aida, Tarkan, Kantru

Nhiệm vụ: Tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Ngọc

Vật phẩm rớt: Jewels, Zen...