Izvor imena

 

Ime Sobota bi naj izviralo iz osebnega imena. V najstarejših ohranjenih dokumentih iz 14. stoletja se pojavlja z dodatkom Mura in različnimi imenskimi oblikami, ki dobijo v 15. stoletju madžarsko končnico - szombath. V 19. stoletju se ponovno pojavlja zgolj ime brez pridevnika, kot Szobota, kar je v madžarskem črkopisu zapisana slovenska oblika imena. Kot Murazombatha se mesto prvič omenja v listini, ki nosi datum 16. julij 1348. Tega dne občina praznuje svoj občinski praznik. Potrditev izjemnih pravic Murski Soboti je 1628 podpisal cesar Ferdinand II., v dokumentu pa se kraj imenuje Olchincz, kar je nemško ime Sobote.
 
Comments