โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

   
 
 
 
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 3204-2303
เริ่มเรียน เสาร์ที่ 26 พย. 3,10,17,24,31 ธค.54
สอบข้อเขียน 26 พ.ย. ถึง วันที่ 17 ธ.ค. 54
สอบปฏิบัติ 24 ธ.ค. 54 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เวลา 13.00 น.
 
 
ĉ
mungdee_1@hotmail.com,
Nov 27, 2011, 6:00 PM
ĉ
mungdee_1@hotmail.com,
Nov 27, 2011, 6:00 PM
Ĉ
mungdee_1@hotmail.com,
Aug 9, 2010, 7:38 PM
ĉ
mungdee_1@hotmail.com,
Nov 25, 2011, 2:30 PM
ĉ
mungdee_1@hotmail.com,
Nov 25, 2011, 2:37 PM
Comments