RIPOLL, Ricard

BIO
_______________________________________Biografia en català

                              animated gif
       Ricard Ripoll

____________________Biography in Breton

____________________Biografia en español

__________________Biographie en français

____________________Biografia en occitan

SELECTED EXCERPTS___________________TEXT  EN CATALÀ

_______________________VIDEO EN CATALÀ