PORTET, Renada-Laura

BIO

                     _______________________   ________________
Biografia en català   

                      
                                
animated gif


____________________Biography in English  

____________________Biografía en español

___________________Biographie en français   

_____________________Biografia en occitan
                                                                                                                                           

SELECTED EXCERPTS

                                       Resultat d'imatges de renada laura portet una ombra anomenada oblit

___________________TEXT  in Catalan 

_________________________VIDEO in Catalan 

___________________TEXT in English 

___________________TEXT in Occitan