WELKOM BIJ MULTI MONDO

Multi Mondo v.z.w. is opgericht op 25 oktober 2005. Het is interculturele organisatie voor allochtonen en autochtonen. Multi Mondo betekent multiculturele wereld, waar mensen van verschillende landen, culturen, …  kunnen samenleven. De kameleon, in het logo van Multi Mondo staat als symbool van integratie en harmonieuze samenleving.
Ons eerste doel is diversiteit in de praktijk en sensibiliseren. Dit doen we via verschillende activiteiten, zoals spreekbeurten, workshops, multi tentoonstellingen, multi voetbalactiviteiten, multi evenementen, ... 

ZICH AANPASSEN !!!

Een kameleon is een fascinerend dier;
hij kan zich aan zijn omgeving aanpassen
en toch zijn identiteit behouden.
    
      


SPREEKBEURTEN

                                    
                                
                                                                                                         
 


WORKSHOPS

                        

                                                                              
                                                         Multi tentoonstelling                               
                    
                     
                     
         
                             

MULTI VOETBALACTIVITEITEN

      
     
                            

MULTI EVENEMENTEN

                                   
Ons tweede doel:en betere en duurzamere ontwikkelingssamenwerking.  Een betere ontwikkelingssamenwerking  kan de migratiedruk doen afnemen. De asielmogelijkheden inperken en investeren in herkomstlanden. Het migratiedossier kan wel gekoppeld worden aan steun voor duurzame ontwikkeling ter plaatse. De vereniging heeft een voetbalploeg in Kinshasa (DR Congo) en verzamelt bruikbare voetbaluitrustingen voor deze voetballers. Ook computers worden
verzamelt om een informaticaopleiding te kunnen bieden aan hun spelers en andere kansarme jongeren. Ontwikkelingssamenwerking


Subpagina''s (1): EXPO WAKA WAK'AFRIKA