Fagstoff‎ > ‎

Opptaksteknikk

En av utfordringen innenfor multimediejournalistikk er å gjøre bevisste valg mellom medietypene, mens vi står i en konkret situasjon. Vi må til en hver  tid gjøre vurderinger med hensyn til hvorvidt lyd, stillbilde eller video er best egnet, og selvfølgelig i hvilken grad vi skal gjøre opptak med flere av disse medietypeme parallelt.

Mye kan løses gjennom god planlegging. Ikke at du noensinne kommer til å følge planen din til punkt og prikke, men gjennom planleggingsprosessen gjør du deg kjent med mange av de forholdene som kan variere og du blir på den måten bedre i stand til å improvisere.