„Wielojęzyczne Rodziny” to międzynarodowy projekt adresowany do:
 • Rodzin wielojęzycznych
 • Rodzin pochodzenia imigracyjnego
 • Rodziców, nauczycieli, dzieci i innych zainteresowanych
wspierający i promujący wychowanie dzieci w środowisku wielojęzycznym. 


Współfinansowany ze środków unijnych projekt edukacyjny „Wielojęzyczne Rodziny” ma na celu wspieranie i informowanie imigrantów lub  rodziców dwujęzycznych, jak i dlaczego należy rozwijać potencjał językowy dzieci dwu lub wielojęzycznych w sprzyjającej atmosferze. W ramach projektu opracowane zostaną materiały dla:
 • Rodzin
 • Nauczycieli i innych partnerów
 • Dzieci 

Projekt dostarczy odpowiedzi na następujące pytania:
 • Dlaczego – powinniśmy wspierać uczenie się i ciągłe używanie rodzinnych języków przez dzieci? 
 • Co – możemy zrobić, aby wspierać dzieci w zachowaniu języków rodziny?
 • Jak – prowadzić wsparcie językowe, aby dzieci kontynuowały naukę rodzimego języka i zachowały jego znajomość? 
Zasoby opracowane w ramach projektu obejmować będą:
 • Przykładowe przewodniki i filmy 
 • Pakiet dla nauczycieli
 • Przestrzeń społecznościową do publikowania materiałów
 • Bazę informacji jak wychowywać dzieci w środowisku dwu- lub wielojęzycznym.
Z materiałów będzie można korzystać bezpłatnie, również po zakończeniu realizacji projektu. Multilingual Families Introduction video
Discover Multilingual Families at a glance! The Introduction video provides you a first insight into the project resources and how to use them.

http://conference.multilingual-families.eu/index.php?id=5

https://sites.google.com/site/multilingualfamiliesprojectes/71_PLok.pdf