ห้องรับแขก

ครอบครัว " แสนสิริ"

ที่มาของโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนฯ  โดย..

                บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน  ได้จัดงาน “House Warming Party” ณ โครงการสิริ แอท สุขุมวิท 

(SIRI at Sukhumvit) ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการแสนสิริ แฟมิลี่ (Sansiri Family) เพื่อต้อนรับ

ผู้อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ ของแสนสิริสู่การเข้ามาเป็นลูกบ้านแสนสิริ โดยมีนายอุทัย อุทัยแสงสุข (ซ้ายสุด)

 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมเป็นเกียรติ นอกจา

กในงานจะมีกิจกรรมทำบุญและสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านแล้ว แสนสิริยังได้จับมือกับ

ธนาคารไทยพาณิชย์, คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์, และเอไอเอส ในการนำเสนอบริการพิเศษสุดแก่ลูกบ้านแสนสิริ

เท่านั้น ทั้งนี้ รายได้จากการขายผักและผลไม้ปลอดสารพิษภายในงานยังได้นำไปบริจาคแก่มูลนิธิเสริมกล้าเพื่อ

นำไปเป็นกองทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาแก่เด็กชายแดนในถิ่นทุรกันดารทางภาคเหนืออีกด้วย 

ที่มา:ครอบครัวแสนสิริ

       
       
       
       
   
   
   
 

การอบรมสร้างเว็บรายงานผลโครงการฯ