Khatam Surah 6

                                                                            [Surah 5] [Surah 7]                                                                              

Ulasan Surah
AL-AN’AAM
 (binatang ternak),

Surat Al-Anaam (binatang ternak; unta, sapi, biri-biri dan  kambing) yang terdiri atas 165 ayat, termasuk golongan surah Makkiyyah, kerana hampir seluruh ayat-ayat nya diturunkan di Mekah dekat  seblum hijrah. Dinamakan Al-Anaam kerana didalamnya disebut kata “An’aam” dalam hubungan dengan ada istiadat kaum musyikin, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. Juga dalam surah ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.

 

SUMBER 1:
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-An'am (1~165)
,
[YG]
http://t.co/oBZERR3E3n
[GG]
https://t.co/piVrnQ06C1
[FB]
http://lnkd.in/pNSUdm 

[GS] https://t.co/LVGiCNY2tx


SUMBER 2:
1. Al-Quran & Terjemahan.
2. Al-Furqan & Terjemahan.
Comments