Zástup jen akutní dětští pacienti, předem zavolat

Zástup MUDr Šranková, Za Hanspaulkou 11, tel 224310644

25.11. 15-18 hod

26.11. 10-13 hod.

Zástup MUDr Kalčíková, Jugosl. partyzánů 15, tel. 233330201

29.11. 8-12 hod.

30.11. 13,30-16 hod.


Ordinační hodiny


Alergologie Nemocní Poradna (na čas)

Pondělí 7,30-10 10-12 12-14

Úterý 10-12 14-16 12-14

Středa 7,45-11 11-13

Čtvrtek 7,30-11 11-13

Pátek 8-10,30 10,30-12

Společnost ALINPED s.r.o. rozšiřuje poskytování svých služeb v oboru alergologie o nové pracoviště na adrese Jankovcova 1569/2c, Praha 7, kam byla z kapacitních důvodů převedena část alergologické ambulance. Kontakty: telefon 226 238 080, e-mail: recepce.praha@mapocare.cz

Praha 7, telefon 226 238 080 mail: recepce.praha@mapocare.cz

Pondělí, úterý 7,30- 17,30 hod.


Odborný profil a specializace:

Promoce v roce 1980 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pět let praxe na dětském lůžkovém oddělení. Privátní ambulantní praxe od roku 1993.

 • 1. atestace z dětského lékařství

 • nadstavbová specializační atestace z klinické alergologie a imunologie

 • osvědčení pro funkční vyšetření plic a další osvědčení

 • V ordinaci přístroj na měření CRP, Streptestu, močový analyzátor, Niox, Spirometr.

Kontakt :

MUDr. Zdeňka Podrazilová, sestra Kateřina Kosterová

Adresa: Bechyňova 3, Praha 6, 2. patro , č. dveří 437

Telefon 233 335 009

 • několik minut chůze od tramvajové zastávky Lotyšská(1 stanice z Vítězného náměstí-"Kulaťáku")

 • autobusem 131 do zastávky Na Santince(ulice Zelená)

 • Metro A- Dejvická a 10 minut procházky okolo Národní technické knihovny

Smluvní zdravotní pojišťovny:

 • 111- Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • 201- Vojenská zdravotní pojišťovna

 • 205- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • 207- Pojišťovna zaměstnanců ba k, pojišťoven a pracovníku ve stavebnictví

 • 211- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

 • VZP a.s.