TRANG CHỦ


CONECO GROUP _ Ô TÔ TẢI DONGFENG HỒ BẮC

                                       
 Xe tải Hyundai HD 65                                                 Xe tải Hyundai HD 250                                               Xe tải Hyundai HD 100
 
                                         
 Xe tải Hyundai HD 72                                                    Xe tải Hyundai HD 120                                                  Xe tải Hyundai HD 170

                                            
 xe ben howo 3 chân                                                                 xe ben 4 chân howo                                               xe tải 8 tấn howo
                                         
xe tải howo 4 chân                                                                   xe đầu kéo howo                                                 xe tải howo 2 dí 1 cầu

   
Xe tải ben Howo bá vương mỏ - đầu lệch - 70 tấn - ZZ5707S3840AJ  Xe ben Howochạy mỏ 70 tấn

                      
                    
 xe ben 4 chân dongfeng                                                  xe ben 8 tấn dongfeng nhập                                  xe ben 3 chân dongfeng

           
            
                    
            
 
 
 
                     
xe rua duong, xe cho xang dau, xe tai, xe quet duong                  
    
                                      
xe tải thùng 4 chân dongfeng                        

                                             
   XE BEN DONG FENG 8,5 TẤN                                                    XE TẢI THÙNG 8,5 TẤN                                                     XE BEN HYUNDAI CNC 8 TẤN

  
                                                                
 XE TẢI THÙNG DONG FENG 7 TẤN                                      XE TẢI THÙNG 3,45 TẤN                                                    XE TẢI THÙNG CHỞ XE MÁY 
  
  
                                                                  
  XE TẢI THÙNG DONGFENG 12 TẤN                                      XE TẢI THÙNG HYUNDAI 12 TẤN                                  XE BEN KIA 1,4 TẤN K3000                          Nhấn vào để xem                   Nhấn vào để xem   
    XE BEN DONG FENG 7 TẤN                XE TẢI THÙNG 7,5 TẤN                            XE TẢI THÙNG  5 TẤN


                                               

        XE TẢI THÙNG 9 TẤN                                  XE BEN  8 TẤN MỘT CẦU                      XE BEN DONG FENG 4.95 T                                                                                               XE CHUYÊN DỤNG

   cac loai xe chuyen dung khac 
  Nhấn vào để xem              Xe téc nước KIA 4,5 khối, 4,5m3                                0987 591 989

                     Xe téc nước Hyundai 6 khối, 6m3                                  0987 591 989                xe tec nước rửa đường 8 khối , 8m3                   0987 591 989                      xe tec nước rửa đường 14 khối , 14m3              0987 591 989      


  
                xe tec nước rửa đường 20 khối , 20m3                0987 591 989         

 


               xe tec nước rửa đường 11 khối , 11m3                  0987 591 989

   
 
               Xe téc nước Dongfeng 6 khối, 6m3                                   0987 591 989


  

            Xe téc dầu 21 khối                                                  0987 591 989

   
          Xe téc dầu 15 khối                                                     0987 591 989

        Xe téc dầu 12 khối                                                        0987 591 989


   


       Xe téc dầu 16 khối                                                          0987 591 989

    


      Xe téc dầu 8 khối                                                             0987 591 989

 Nhấn vào để xem     Xe téc dầu 4,5 khối                                                           0987 591 989

 


      Xe ép rác 12 khối                                                             0987 591 989