ค่านิยม

ค่านิยม
"ป้องกันไม่ให้อาชญากรรมเกิด  คดีเกิดต้องจับได้"