ประวัติความเป็นมา
     สถานีตำรวจภูธรคง เริ่มแรกนั้นชื่อว่า สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอกุดรัง  อำเภอกุดรัง  ขึ้นตรงต่อ อำเภอนอก (ปัจจุบันเป็นอำเภอบัวใหญ่)และได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอคง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐
            จากการเล่าสืบกันมา ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนาย “คง” มีอาชีพเป็นพรานป่า มีภรรยาชื่อ “เมือง เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดไม่ปรากฏ นายคงได้ล่าสัตว์ป่า และได้มาพบที่บริเวณแห่งนี้มีบึงน้ำใหญ่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันเรียกว่าบึงคูขาดพื้นที่อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ดี เหมาะสมที่จะตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน จึงได้ชักชวนพี่น้องมาตั้งถิ่นฐานก่อนคนอื่น จึงได้เรียกหมู่บ้านตามชื่อของผู้มาชักชวนคนแรกว่า “บ้านยายเมืองตาคงภายหลังชื่อดังกล่าวได้ถูกตัดออกไปเพื่อความสะดวกในการออกเสียง จึงชื่อว่าบ้านเมืองคงจนติดปากมาจนถึงทุกวันนี้
        การก่อสร้าง สภ.คง ในครั้งแรกนั้นเป็นอาคารเรือนไม้สองชั้นมี ส.ต.อ.ตา ด้วงชุมพล  เป็นหัวหน้าสถานี มีกำลังปฏิบัติในขณะนั้นเพียง ๑๐ นาย ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด นครราชสีมา ๗๙ กิโลเมตรและได้เปลี่ยนจาก สภ.อ.คง เป็น สภ.คง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น ๗๘   นาย